ก(ล)างเมือง
24 ธ.ค. 62

เมื่อคนเราต้องไปอยู่ห่างไกลบ้านเกิด ย่อมที่จะคิดถึงถิ่นที่อยู่เดิม และอาจจะพยายามดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง เช่นเดียวกันกับชาวไทยที่อยู่ต่างถิ่น ซึ่งยังโหยหาและพยายามแสดงออกความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร, ภาษา, เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรม ย่านควีนส์ในมหานครนิวยอร์ก เป็นย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ มีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหมือนพื้นที่อุ่นใจของคนไทยไกลบ้าน และบางคนยังสามารถนำเอาความเป็นไทยนี้มาต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วย

ติดตามเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์ก และพยายามรักษาเผยแพร่ความเป็นไทย แม้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน ในรายการก(ล)างเมือง ตอน Little Thailand วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Little Thailand

24 ธ.ค. 62

เมื่อคนเราต้องไปอยู่ห่างไกลบ้านเกิด ย่อมที่จะคิดถึงถิ่นที่อยู่เดิม และอาจจะพยายามดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง เช่นเดียวกันกับชาวไทยที่อยู่ต่างถิ่น ซึ่งยังโหยหาและพยายามแสดงออกความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร, ภาษา, เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรม ย่านควีนส์ในมหานครนิวยอร์ก เป็นย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ มีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหมือนพื้นที่อุ่นใจของคนไทยไกลบ้าน และบางคนยังสามารถนำเอาความเป็นไทยนี้มาต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วย

ติดตามเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์ก และพยายามรักษาเผยแพร่ความเป็นไทย แม้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน ในรายการก(ล)างเมือง ตอน Little Thailand วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด