ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

น้ำโขง เดอะซีรีส์ ตอนที่ 1

หน้ารายการ
11 ก.พ. 63

"แม่น้ำโขง" จากต้นกำเนิดในเทือกเขาหิมาลัย ประเทศทิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ที่ปากแม่น้ำประเทศเวียดนาม แม่น้ำโขงมีความยาวทั้งสิ้น 4,909 กิโลเมตร ในส่วนของแม่น้ำโขงตอนบนที่อยู่ในประเทศจีน มีความยาวรวม 2,130 กิโลเมตร โดยชาวจีนเรียกแม่น้ำโขงว่า "แม่น้ำหลานซาง" และมีการพัฒนาเรื่อยมา ภายใต้กรอบเศรษฐกิจใหม่ ชื่อ "Lancang Mekong Economic Belt" จนนำมาสู่การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า และการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง เพื่อการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

ติดตามเรื่องราวการเปลี่ยนผันบนหนทางแห่งการพัฒนา ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติ ในรายการก(ล)างเมือง ชุด น้ำโขงเดอะซีรีส์ คน ปลา นิเวศ อำนาจทุนสู่หายนะ ตอนที่ 1 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

น้ำโขง เดอะซีรีส์ ตอนที่ 1

11 ก.พ. 63

"แม่น้ำโขง" จากต้นกำเนิดในเทือกเขาหิมาลัย ประเทศทิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ที่ปากแม่น้ำประเทศเวียดนาม แม่น้ำโขงมีความยาวทั้งสิ้น 4,909 กิโลเมตร ในส่วนของแม่น้ำโขงตอนบนที่อยู่ในประเทศจีน มีความยาวรวม 2,130 กิโลเมตร โดยชาวจีนเรียกแม่น้ำโขงว่า "แม่น้ำหลานซาง" และมีการพัฒนาเรื่อยมา ภายใต้กรอบเศรษฐกิจใหม่ ชื่อ "Lancang Mekong Economic Belt" จนนำมาสู่การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า และการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง เพื่อการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

ติดตามเรื่องราวการเปลี่ยนผันบนหนทางแห่งการพัฒนา ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติ ในรายการก(ล)างเมือง ชุด น้ำโขงเดอะซีรีส์ คน ปลา นิเวศ อำนาจทุนสู่หายนะ ตอนที่ 1 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด