ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

น้ำโขง เดอะซีรีส์ ตอนที่ 2

หน้ารายการ
18 ก.พ. 63

อ.เชียงคาน จ.เลย ห่างจากเมืองไซยะบุรี พื้นที่ที่มีการสร้างเขื่อนในประเทศ สปป.ลาว ประมาณ 200 กิโลเมตร และคือรอยต่อแม่น้ำโขงจาก สปป.ลาว สู่ภาคอีสานของไทย เชื่อมต่อกับจังหวัดเลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี และจากสถานการณ์น้ำโขงที่ขึ้นลงผิดปกติ ทำให้ชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ และวิถีชีวิตในระยะยาว

ติดตามเรื่องราวการเปลี่ยนผันบนหนทางแห่งการพัฒนา ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติ ในรายการก(ล)างเมือง ชุด น้ำโขงเดอะซีรีส์ คน ปลา นิเวศ อำนาจทุนสู่หายนะ ตอนที่ 2 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

น้ำโขง เดอะซีรีส์ ตอนที่ 2

18 ก.พ. 63

อ.เชียงคาน จ.เลย ห่างจากเมืองไซยะบุรี พื้นที่ที่มีการสร้างเขื่อนในประเทศ สปป.ลาว ประมาณ 200 กิโลเมตร และคือรอยต่อแม่น้ำโขงจาก สปป.ลาว สู่ภาคอีสานของไทย เชื่อมต่อกับจังหวัดเลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี และจากสถานการณ์น้ำโขงที่ขึ้นลงผิดปกติ ทำให้ชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ และวิถีชีวิตในระยะยาว

ติดตามเรื่องราวการเปลี่ยนผันบนหนทางแห่งการพัฒนา ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติ ในรายการก(ล)างเมือง ชุด น้ำโขงเดอะซีรีส์ คน ปลา นิเวศ อำนาจทุนสู่หายนะ ตอนที่ 2 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด