ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

ลมหายใจของหุ่น

หน้ารายการ
6 ธ.ค. 65

สิริกาญจน์ บรรจงทัด ศิลปินละครหุ่นที่สร้างผลงานหุ่นหลากหลายรูปแบบ ได้รับการยอมรับทั้งไทยและต่างประเทศ เธอเริ่มต้นทำงานด้วยการละครเพื่อสังคม และรับงานแสดงออกกิจกรรมทั่วไป และวันหนึ่งเมื่อเธอได้ค้นพบเสน่ห์และความสุขจากการทำละครหุ่น รวมทั้งการได้ทำงานกับเด็ก ๆ ก็ทำให้เธอตัดสินใจที่จะมาทำละครหุ่นเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว แม้ว่าในเมืองไทยศิลปะละครหุ่นจะไม่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้มากมาย แต่เธอก็พยายามทำผลงานอย่างสม่ำเสมอ และยังกระตือรือร้นในการเข้าร่วมเทศกาลละครหุ่นในต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำประสบการณ์มาพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามเรื่องราวชีวิตของศิลปินละครหุ่นผู้ไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนัก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลใจ จากการได้พบเจอผู้คนและการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ลมหายใจของหุ่น วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ลมหายใจของหุ่น

6 ธ.ค. 65

สิริกาญจน์ บรรจงทัด ศิลปินละครหุ่นที่สร้างผลงานหุ่นหลากหลายรูปแบบ ได้รับการยอมรับทั้งไทยและต่างประเทศ เธอเริ่มต้นทำงานด้วยการละครเพื่อสังคม และรับงานแสดงออกกิจกรรมทั่วไป และวันหนึ่งเมื่อเธอได้ค้นพบเสน่ห์และความสุขจากการทำละครหุ่น รวมทั้งการได้ทำงานกับเด็ก ๆ ก็ทำให้เธอตัดสินใจที่จะมาทำละครหุ่นเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว แม้ว่าในเมืองไทยศิลปะละครหุ่นจะไม่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้มากมาย แต่เธอก็พยายามทำผลงานอย่างสม่ำเสมอ และยังกระตือรือร้นในการเข้าร่วมเทศกาลละครหุ่นในต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำประสบการณ์มาพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามเรื่องราวชีวิตของศิลปินละครหุ่นผู้ไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนัก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลใจ จากการได้พบเจอผู้คนและการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ลมหายใจของหุ่น วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live