ก(ล)างเมือง
31 ม.ค. 66

สถานีหัวลำโพง หรือสถานีกรุงเทพฯ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อให้เป็นสถานีรถไฟศูนย์กลางสำหรับเชื่อมต่อเมืองหลวงกับพื้นที่ภาคอื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญในการนำพาผู้คนและขนส่งทรัพยากร รวมทั้งเพื่อขยายอำนาจรัฐจากส่วนกลางไปยังแต่ละภาคทั่วประเทศ เพราะการพัฒนาประเทศมีการรวมศูนย์กลางความเจริญทุกสิ่งอยู่ที่เมืองหลวง ทำให้ผู้คนจากต่างจังหวัด เลือกเดินทางเข้ามาแสวงหาโอกาสการมีชีวิตที่ดีกว่า รถไฟจึงกลายเป็นพาหนะทางเลือกราคาถูกและเข้าถึงง่าย สำหรับเดินทางเข้ามายังตัวเมือง จนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 มีการเปิดใช้สถานีกลางบางซื่ออย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางระบบรางแทนสถานีหัวลำโพง และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศว่าจะปิดสถานีหัวลำโพงในปลายเดือนธันวาคมปี 2564 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและพัฒนาพื้นที่นี้เพื่อการอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์ แต่เกิดกระแสคัดค้านจากประชาชนทั่วไปจนทางการรถไฟต้องชะลอแผนการปิดสถานีรถไฟหัวลำโพงออกไปก่อน

ติดตามบันทึกภาพชีวิตผู้คนรวมถึงบรรยากาศของสถานีรถไฟหัวลำโพง พร้อมฟังเสียงบอกเล่าความทรงจำของผู้คนที่มีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับสถานีรถไฟแห่งนี้ ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน หัวลำโพง RHYTHM วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หัวลำโพง RHYTHM

31 ม.ค. 66

สถานีหัวลำโพง หรือสถานีกรุงเทพฯ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อให้เป็นสถานีรถไฟศูนย์กลางสำหรับเชื่อมต่อเมืองหลวงกับพื้นที่ภาคอื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญในการนำพาผู้คนและขนส่งทรัพยากร รวมทั้งเพื่อขยายอำนาจรัฐจากส่วนกลางไปยังแต่ละภาคทั่วประเทศ เพราะการพัฒนาประเทศมีการรวมศูนย์กลางความเจริญทุกสิ่งอยู่ที่เมืองหลวง ทำให้ผู้คนจากต่างจังหวัด เลือกเดินทางเข้ามาแสวงหาโอกาสการมีชีวิตที่ดีกว่า รถไฟจึงกลายเป็นพาหนะทางเลือกราคาถูกและเข้าถึงง่าย สำหรับเดินทางเข้ามายังตัวเมือง จนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 มีการเปิดใช้สถานีกลางบางซื่ออย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางระบบรางแทนสถานีหัวลำโพง และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศว่าจะปิดสถานีหัวลำโพงในปลายเดือนธันวาคมปี 2564 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและพัฒนาพื้นที่นี้เพื่อการอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์ แต่เกิดกระแสคัดค้านจากประชาชนทั่วไปจนทางการรถไฟต้องชะลอแผนการปิดสถานีรถไฟหัวลำโพงออกไปก่อน

ติดตามบันทึกภาพชีวิตผู้คนรวมถึงบรรยากาศของสถานีรถไฟหัวลำโพง พร้อมฟังเสียงบอกเล่าความทรงจำของผู้คนที่มีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับสถานีรถไฟแห่งนี้ ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน หัวลำโพง RHYTHM วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ก(ล)างเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด