คนสู้โรค
คนสู้โรค

โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หน้ารายการ
9 พ.ย. 65
  • รู้สู้โรค : โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การเลือกอาหารให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา และฟื้นฟูร่างกาย เนื่องจากถ้าร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ จะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งมีผลต่อการรักษาที่ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร แนะนำโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงข้อเท็จจริงว่าอาหารชนิดใดควรกิน หรืออาหารชนิดใดควรหลีกเลี่ยง ติดตามคำแนะนำได้จาก พญ.มรกต สุวรรณการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโภชนศาสตร์คลินิก รพ.จุฬาภรณ์

  • ปรับก่อนป่วย : การเอาตัวรอดเมื่อต้องตกอยู่ในสถานที่แออัด

เมื่อต้องตกอยู่ในสถานที่แออัด มีการรวมตัวกันของประชากรหลากหลายคนในสถานที่เดียวกัน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย นพ.เจตพัฒน์ ทวีโภคา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีความรู้ในการเอาตัวรอด รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้วยการทำ CPR ที่ถูกต้อง และการใช้เครื่องมือปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธี ติดตามกับคุณภาณุเมศวร์ โกศลกิติตวงศ์ ครูฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพ

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

9 พ.ย. 65
  • รู้สู้โรค : โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การเลือกอาหารให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา และฟื้นฟูร่างกาย เนื่องจากถ้าร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ จะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งมีผลต่อการรักษาที่ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร แนะนำโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงข้อเท็จจริงว่าอาหารชนิดใดควรกิน หรืออาหารชนิดใดควรหลีกเลี่ยง ติดตามคำแนะนำได้จาก พญ.มรกต สุวรรณการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโภชนศาสตร์คลินิก รพ.จุฬาภรณ์

  • ปรับก่อนป่วย : การเอาตัวรอดเมื่อต้องตกอยู่ในสถานที่แออัด

เมื่อต้องตกอยู่ในสถานที่แออัด มีการรวมตัวกันของประชากรหลากหลายคนในสถานที่เดียวกัน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย นพ.เจตพัฒน์ ทวีโภคา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีความรู้ในการเอาตัวรอด รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้วยการทำ CPR ที่ถูกต้อง และการใช้เครื่องมือปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธี ติดตามกับคุณภาณุเมศวร์ โกศลกิติตวงศ์ ครูฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพ

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - ล่าสุด

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - ล่าสุด