คนสู้โรค
คนสู้โรค

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า

หน้ารายการ
24 พ.ย. 65
  • รู้สู้โรค : อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า

ติดตามความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อร่างกายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่แบบมวนธรรมดา และทางการแพทย์ยังไม่แนะนำให้หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่มวน เนื่องจากในบุหรี่ไฟฟ้ายังคงมีสารนิโคติน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสารเสพติด ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ฟังคำแนะนำถึงแนวทางการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้อง โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กับ อ. พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ปรับก่อนป่วย : ทำอย่างไรเมื่อต้องช่วยเหลือผู้ที่หมดสติ

ภาวะหมดสติ เป็นหนึ่งในอาการที่พบเจอได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย และมักเกิดขึ้นบ่อยในผู้ที่มีการเสียเลือดมาก หรือผู้ที่สมองมีการขาดออกซิเจน การเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง จะทำให้ช่วยเหลือผู้ที่หมดสติได้อย่างปลอดภัย ติดตามคำแนะนำจาก นพ.เจตพัฒน์ ทวีโภคา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งติดตามการสาธิตวิธีปฏิบัติกับผู้ป่วยที่นอนหมดสติ ระหว่างรอการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบทางเดินหายใจ ติดตามกับคุณภาณุเมศวร์ โกศลกิติตวงศ์ ครูฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพ

  • ออกกำลังเป็นยา : โยคะสำหรับผู้มีปัญหารองช้ำ

สำหรับผู้ที่มีปัญหารองช้ำ จากภาวะความตึงตัวสะสมของกล้ามเนื้อ ทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ไม่สะดวก เกิดการบีบรัดของเส้นประสาท ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บ ปวด และทรมาน การยืดเหยียดร่างกายด้วยการฝึกท่าโยคะ เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการระบมได้ ติดตามแนวทางปฏิบัติจากคุณธนัชพร สายปิน ครูผู้ฝึกสอน

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า

24 พ.ย. 65
  • รู้สู้โรค : อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า

ติดตามความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อร่างกายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่แบบมวนธรรมดา และทางการแพทย์ยังไม่แนะนำให้หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่มวน เนื่องจากในบุหรี่ไฟฟ้ายังคงมีสารนิโคติน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสารเสพติด ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ฟังคำแนะนำถึงแนวทางการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้อง โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กับ อ. พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ปรับก่อนป่วย : ทำอย่างไรเมื่อต้องช่วยเหลือผู้ที่หมดสติ

ภาวะหมดสติ เป็นหนึ่งในอาการที่พบเจอได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย และมักเกิดขึ้นบ่อยในผู้ที่มีการเสียเลือดมาก หรือผู้ที่สมองมีการขาดออกซิเจน การเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง จะทำให้ช่วยเหลือผู้ที่หมดสติได้อย่างปลอดภัย ติดตามคำแนะนำจาก นพ.เจตพัฒน์ ทวีโภคา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งติดตามการสาธิตวิธีปฏิบัติกับผู้ป่วยที่นอนหมดสติ ระหว่างรอการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบทางเดินหายใจ ติดตามกับคุณภาณุเมศวร์ โกศลกิติตวงศ์ ครูฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพ

  • ออกกำลังเป็นยา : โยคะสำหรับผู้มีปัญหารองช้ำ

สำหรับผู้ที่มีปัญหารองช้ำ จากภาวะความตึงตัวสะสมของกล้ามเนื้อ ทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ไม่สะดวก เกิดการบีบรัดของเส้นประสาท ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บ ปวด และทรมาน การยืดเหยียดร่างกายด้วยการฝึกท่าโยคะ เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการระบมได้ ติดตามแนวทางปฏิบัติจากคุณธนัชพร สายปิน ครูผู้ฝึกสอน

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

23:30

ข่าวดึก