คนสู้โรค
คนสู้โรค

เทคนิคการสงวนพลังงาน ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หน้ารายการ
30 พ.ย. 65
  • รู้สู้โรค : เทคนิคการสงวนพลังงาน ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผู้ป่วยปอดอุดกลั้นเรื้อรัง มักประสบปัญหาหอบเหนื่อยง่าย ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวัน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องติดกันเป็นเวลานาน รวมถึงยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ผู้ป่วยบางรายอาจเครียดจากอาการที่เป็นอยู่ ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า ทำให้ไม่อยากเคลื่อนไหวทางกาย ยิ่งส่งผลให้เหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้น ติดตามคำแนะนำสำหรับเทคนิคการสงวนพลังงาน รวมถึงการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม จัดโครงสร้างร่างกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ฟังคำแนะนำจาก ผศ. ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

  • ปรับก่อนป่วย : ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากการใช้ยา

การใช้ยาบางชนิดในผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายได้ เช่น กลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน รวมถึงการมีผลข้างเคียงอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น กลุ่มโรคเบาหวาน ซึ่งมีปัญหาแผลหายช้า และในผู้ที่ดูแลช่องปากไม่สะอาด เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค โอกาสที่กระดูกตายเนื่องจากการใช้ยาจะมีเพิ่มมากขึ้น ติดตามแนวทางการป้องกันและรักษาจาก อ. ดร. นพ. ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เทคนิคการสงวนพลังงาน ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

30 พ.ย. 65
  • รู้สู้โรค : เทคนิคการสงวนพลังงาน ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผู้ป่วยปอดอุดกลั้นเรื้อรัง มักประสบปัญหาหอบเหนื่อยง่าย ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวัน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องติดกันเป็นเวลานาน รวมถึงยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ผู้ป่วยบางรายอาจเครียดจากอาการที่เป็นอยู่ ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า ทำให้ไม่อยากเคลื่อนไหวทางกาย ยิ่งส่งผลให้เหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้น ติดตามคำแนะนำสำหรับเทคนิคการสงวนพลังงาน รวมถึงการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม จัดโครงสร้างร่างกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ฟังคำแนะนำจาก ผศ. ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

  • ปรับก่อนป่วย : ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากการใช้ยา

การใช้ยาบางชนิดในผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายได้ เช่น กลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน รวมถึงการมีผลข้างเคียงอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น กลุ่มโรคเบาหวาน ซึ่งมีปัญหาแผลหายช้า และในผู้ที่ดูแลช่องปากไม่สะอาด เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค โอกาสที่กระดูกตายเนื่องจากการใช้ยาจะมีเพิ่มมากขึ้น ติดตามแนวทางการป้องกันและรักษาจาก อ. ดร. นพ. ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ติดตามชมในรายการคนสู้โรค วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - ล่าสุด

คนสู้โรค

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - ล่าสุด