นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
10 พ.ค. 60

อัษฎายุธ อยู่เย็น หรือ อาจารย์อ๊อฟ ประติมากรแห่งสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เขาเป็นข้าราชการตัวเล็กๆ ที่ทำงานอย่างตั้งใจ และได้เริ่มต้นปั้นพระบรมรูปองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้คนพิการทางสายตาที่ไม่เคยพบเห็นพระองค์มาก่อนได้สัมผัส เขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ เพราะหัวใจที่อยากเป็นผู้ให้และได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามชมในรายการ นับ ๑ ให้ถึงพ่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.05 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ปั้นเพื่อพ่อ

10 พ.ค. 60

อัษฎายุธ อยู่เย็น หรือ อาจารย์อ๊อฟ ประติมากรแห่งสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เขาเป็นข้าราชการตัวเล็กๆ ที่ทำงานอย่างตั้งใจ และได้เริ่มต้นปั้นพระบรมรูปองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้คนพิการทางสายตาที่ไม่เคยพบเห็นพระองค์มาก่อนได้สัมผัส เขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ เพราะหัวใจที่อยากเป็นผู้ให้และได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามชมในรายการ นับ ๑ ให้ถึงพ่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.05 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

นับ ๑ ให้ถึงพ่อ

ล่าสุด

นับ ๑ ให้ถึงพ่อ

ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด