ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

คุยกับพ่อเมืองเชียงใหม่ เมื่อท่องเที่ยวเชียงใหม่ต้องปรับตัวรับนักท่องเที่ยวจีน

หน้ารายการ
19 ก.พ. 66
การกลับมาของนักท่องเที่ยวถือเป็นความหวังของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดมาจากงานบริการ แต่การท่องเที่ยวเชียงใหม่หลังโควิด-19 เปลี่ยนไปจากเดิม จะเปลี่ยนอย่างไรไปพูดคุยกับนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

คุยกับพ่อเมืองเชียงใหม่ เมื่อท่องเที่ยวเชียงใหม่ต้องปรับตัวรับนักท่องเที่ยวจีน

19 ก.พ. 66
การกลับมาของนักท่องเที่ยวถือเป็นความหวังของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดมาจากงานบริการ แต่การท่องเที่ยวเชียงใหม่หลังโควิด-19 เปลี่ยนไปจากเดิม จะเปลี่ยนอย่างไรไปพูดคุยกับนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด