ภูมิภาค 3.0
ภูมิภาค 3.0

โรงเรียนพริกขี้หนู, โอรังอัสลี ยิปซีแห่งขุนเขา, ปรับทิศพิชิตโคลนถล่ม

หน้ารายการ
31 ก.ค. 59

พบเรื่องเล่าจากผู้ผลิตสารคดี นักข่าวพลเมือง และคนทำสื่อชุมชนจาก 3 ภูมิภาค ที่มาร่วมเล่าเรื่องบนพื้นที่สร้างสรรค์เดียวกันในรายการภูมิภาค 3.0

"อยู่ดีมีแฮง" จูงแขนพี่น้องไปที่อีสาน กับแนวทางการเรียนแบบกลับสู่สามัญ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักเรียน ครู ซึ่งเปรียบเสมือนสมาชิกของหมู่บ้าน แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ความเข้มข้นของการเรียนการสอนนั้น ใครมาเห็นก็ได้แต่ยกนิ้วให้ พบกับรายการอยู่ดีมีแฮง ตอน โรงเรียนพริกขี้หนู

"แลต๊ะแลใต้" พบกับชาติพันธุ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าใหญ่มาช้านาน มีความเชื่อ ภาษา วิถีชีวิตในแบบของตัวเอง แต่ในยุคสมัยที่โลกก้าวเดินมาถึงการหยิบเอาคลื่นความถี่ในอากาศมาใช้งานได้ คนเหล่านี้ปรับตัวหรือมองโลกปัจจุบันสมัยอย่างไรบ้าง พบกับแลต๊ะแลใต้ ตอน โอรังอัสลี ยิปซีแห่งขุนเขา

"The North องศาเหนือ" กระตุกเตือนและปรับมุมมองความคิดกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ จัดการ ป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งกำลังอยู่ในฤดูฝน หลายปีมาแล้วที่ผู้คนต่างๆ มักได้รับความสูญเสียจากภัยพิบัติน้ำท่วม โคลนถล่ม พบกับ The North องศาเหนือ ตอน ปรับทิศพิชิตโคลนถล่ม

นอกจากเนื้อหาจานหลักที่พร้อมเสิร์ฟผ่านหน้าจอทีวีแล้ว ยังมีคลิปสั้นงานสร้างสรรค์ที่หลายคนมีส่วนร่วมส่งคลิปมาออกอากาศ ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 รายการที่คนดู คนทำ คนคิด และคนผลิตสื่อ เกี่ยวก้อยร้อยเรียงร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส ชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

โรงเรียนพริกขี้หนู, โอรังอัสลี ยิปซีแห่งขุนเขา, ปรับทิศพิชิตโคลนถล่ม

31 ก.ค. 59

พบเรื่องเล่าจากผู้ผลิตสารคดี นักข่าวพลเมือง และคนทำสื่อชุมชนจาก 3 ภูมิภาค ที่มาร่วมเล่าเรื่องบนพื้นที่สร้างสรรค์เดียวกันในรายการภูมิภาค 3.0

"อยู่ดีมีแฮง" จูงแขนพี่น้องไปที่อีสาน กับแนวทางการเรียนแบบกลับสู่สามัญ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักเรียน ครู ซึ่งเปรียบเสมือนสมาชิกของหมู่บ้าน แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ความเข้มข้นของการเรียนการสอนนั้น ใครมาเห็นก็ได้แต่ยกนิ้วให้ พบกับรายการอยู่ดีมีแฮง ตอน โรงเรียนพริกขี้หนู

"แลต๊ะแลใต้" พบกับชาติพันธุ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าใหญ่มาช้านาน มีความเชื่อ ภาษา วิถีชีวิตในแบบของตัวเอง แต่ในยุคสมัยที่โลกก้าวเดินมาถึงการหยิบเอาคลื่นความถี่ในอากาศมาใช้งานได้ คนเหล่านี้ปรับตัวหรือมองโลกปัจจุบันสมัยอย่างไรบ้าง พบกับแลต๊ะแลใต้ ตอน โอรังอัสลี ยิปซีแห่งขุนเขา

"The North องศาเหนือ" กระตุกเตือนและปรับมุมมองความคิดกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ จัดการ ป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งกำลังอยู่ในฤดูฝน หลายปีมาแล้วที่ผู้คนต่างๆ มักได้รับความสูญเสียจากภัยพิบัติน้ำท่วม โคลนถล่ม พบกับ The North องศาเหนือ ตอน ปรับทิศพิชิตโคลนถล่ม

นอกจากเนื้อหาจานหลักที่พร้อมเสิร์ฟผ่านหน้าจอทีวีแล้ว ยังมีคลิปสั้นงานสร้างสรรค์ที่หลายคนมีส่วนร่วมส่งคลิปมาออกอากาศ ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 รายการที่คนดู คนทำ คนคิด และคนผลิตสื่อ เกี่ยวก้อยร้อยเรียงร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส ชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด