ภูมิภาค 3.0
ภูมิภาค 3.0

บุญออกพรรษาบ้านไทย, ร้อยภาพพ่อ, ปรับทิศ ชาวนาไทย

หน้ารายการ
13 พ.ย. 59

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ออกเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิต แง่งาม ผ่านความทรงจำของผู้คนที่อุบลราชธานี สงขลา นครสวรรค์ และพิจิตร

เริ่มที่ความพยายามส่งต่อวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง การร้องสรภัญญะ การทำต้นดอกผึ้ง และการแทงหยวก ของชาว ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความเข้าใจต่อวิถีประเพณีท้องถิ่นอีสานในงานบุญออกพรรษา ซึ่งปีนี้คนในชุมชนได้ร่วมกันทำ "ดอกผึ้งสีดำ" ประดับปราสาทผึ้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยน้อมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กับ อยู่ดีมีแฮง ตอน บุญออกพรรษาบ้านไทย

จากนั้น เดินทางไปที่ จ.สงขลาเพื่อร่วมชื่นชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ที่รวบรวมไว้โดย ลุงปลื้ม จันทองพูล กว่า 500 ภาพ พร้อมเรียนรู้รูปธรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ วัดคลองแห จ.สงขลา ด้วยฝายดักขยะ ที่ช่วยคืนชีวิตให้กับลำคลองอีกครั้ง และเรียนรู้อีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์ทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกพยอม จ.สงขลา กับ แลต๊ะ แลใต้ ตอน ร้อยภาพพ่อ

และชวนปรับทิศเพื่อร่วมกันหาทางออกจากวิกฤติราคาข้าวของชาวนาไทย โดยเรียนรู้สภาพปัญหากับพี่น้องชาวนาที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว จากนั้น ติดตามความพยายามในการสร้างทางรอดของชาวนาที่ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ที่รวมกลุ่มกันเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาลดการใช้สารเคมี และเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพข้าวของพวกเขา ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเปิดลิ้นชักความทรงจำของลุงวิจิตร ไชยวัณณ์ ช่างภาพที่ตามเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จประพาสที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน The North องศาเหนือ ตอน ปรับทิศ ชาวนาไทย

และอีกหลายเรื่องราวในรายการภูมิภาค 3.0 พบกันวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

บุญออกพรรษาบ้านไทย, ร้อยภาพพ่อ, ปรับทิศ ชาวนาไทย

13 พ.ย. 59

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ออกเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิต แง่งาม ผ่านความทรงจำของผู้คนที่อุบลราชธานี สงขลา นครสวรรค์ และพิจิตร

เริ่มที่ความพยายามส่งต่อวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง การร้องสรภัญญะ การทำต้นดอกผึ้ง และการแทงหยวก ของชาว ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความเข้าใจต่อวิถีประเพณีท้องถิ่นอีสานในงานบุญออกพรรษา ซึ่งปีนี้คนในชุมชนได้ร่วมกันทำ "ดอกผึ้งสีดำ" ประดับปราสาทผึ้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยน้อมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กับ อยู่ดีมีแฮง ตอน บุญออกพรรษาบ้านไทย

จากนั้น เดินทางไปที่ จ.สงขลาเพื่อร่วมชื่นชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ที่รวบรวมไว้โดย ลุงปลื้ม จันทองพูล กว่า 500 ภาพ พร้อมเรียนรู้รูปธรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ วัดคลองแห จ.สงขลา ด้วยฝายดักขยะ ที่ช่วยคืนชีวิตให้กับลำคลองอีกครั้ง และเรียนรู้อีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์ทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกพยอม จ.สงขลา กับ แลต๊ะ แลใต้ ตอน ร้อยภาพพ่อ

และชวนปรับทิศเพื่อร่วมกันหาทางออกจากวิกฤติราคาข้าวของชาวนาไทย โดยเรียนรู้สภาพปัญหากับพี่น้องชาวนาที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว จากนั้น ติดตามความพยายามในการสร้างทางรอดของชาวนาที่ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ที่รวมกลุ่มกันเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาลดการใช้สารเคมี และเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพข้าวของพวกเขา ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเปิดลิ้นชักความทรงจำของลุงวิจิตร ไชยวัณณ์ ช่างภาพที่ตามเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จประพาสที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน The North องศาเหนือ ตอน ปรับทิศ ชาวนาไทย

และอีกหลายเรื่องราวในรายการภูมิภาค 3.0 พบกันวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด