ภูมิภาค 3.0 - ฟ้าเอ่ย ฟ้าห่วน, ทอฝันด้วยพู่กัน, โก๋แก่ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ภูมิภาค 3.0
ภูมิภาค 3.0

ฟ้าเอ่ย ฟ้าห่วน, ทอฝันด้วยพู่กัน, โก๋แก่

หน้ารายการ
27 พ.ย. 59

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ออกเดินทางไปที่ ยโสธร นราธิวาส และเชียงราย เพราะความหลากหลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้กันและกัน

เริ่มกันที่หมู่บ้านต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขกับผู้ผลิตภาคพลเมือง คุณสันติ ศรีมันตะ ที่บ้านฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ซึ่งคนในชุมชนน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้และลงมือทำให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน" ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง เพื่อดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน อยู่ดีมีแฮง ตอน ฟ้าเอ่ย ฟ้าห่วน

จากนั้นติดตามผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมกูยิ กับเรื่องราวของ สุไลมาน ยาโม ศิลปินที่ใช้พู่กันเป็นเครื่องมือทอฝันดับไฟใต้ โดยการใช้ศิลปะภาพวาดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารเรื่องราวจากในพื้นที่ รวมถึงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของเขา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรในเรื่องชลประทานจนทำให้สามารถมีน้ำใช้ในการเกษตรของชาวบ้านรอบๆ อ่างเก็บน้ำอัยปาโจ และน้ำพระทัยต่อชาวบ้านสุวารี จ.นราธิวาส กับ แลต๊ะแลใต้ ตอน ทอฝันด้วยพู่กัน

ปิดท้าย ชวนปรับทิศและคิดต่อประเด็นผู้สูงวัยว่าจะทำอย่างไรให้ "แก่แต่เก๋า" อย่างมีความสุข กับผู้ผลิตภาคพลเมืองทีม Film For Change ซึ่งติดตามเรื่องราวของคุณลุง คุณป้า 3 คน สามสไตล์ ทั้งคุณป้านักปลูก คุณลุงนักอนุรักษ์ และคุณลุงช่างแกะสลักไม้ พร้อมเรื่องราวชวนยิ้มที่แก่แบบมีคุณภาพ จากนั้นไปทำความรู้จักประเพณี แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า แห่งเดียวในเมืองไทย ที่ ณ วัดแม่ซอดน่าด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก ในรายการ The North องศาเหนือ ตอน โก๋แก่

ในช่วงปล่อยของ ชวนติดตามมนต์เสน่ห์ในสายหมอกที่บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นี่คือเรื่องราวจาก 3 ภูมิภาค 3 ช่วงรายการ ในภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ฟ้าเอ่ย ฟ้าห่วน, ทอฝันด้วยพู่กัน, โก๋แก่

27 พ.ย. 59

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ออกเดินทางไปที่ ยโสธร นราธิวาส และเชียงราย เพราะความหลากหลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้กันและกัน

เริ่มกันที่หมู่บ้านต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขกับผู้ผลิตภาคพลเมือง คุณสันติ ศรีมันตะ ที่บ้านฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ซึ่งคนในชุมชนน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้และลงมือทำให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน" ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง เพื่อดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน อยู่ดีมีแฮง ตอน ฟ้าเอ่ย ฟ้าห่วน

จากนั้นติดตามผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมกูยิ กับเรื่องราวของ สุไลมาน ยาโม ศิลปินที่ใช้พู่กันเป็นเครื่องมือทอฝันดับไฟใต้ โดยการใช้ศิลปะภาพวาดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารเรื่องราวจากในพื้นที่ รวมถึงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของเขา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรในเรื่องชลประทานจนทำให้สามารถมีน้ำใช้ในการเกษตรของชาวบ้านรอบๆ อ่างเก็บน้ำอัยปาโจ และน้ำพระทัยต่อชาวบ้านสุวารี จ.นราธิวาส กับ แลต๊ะแลใต้ ตอน ทอฝันด้วยพู่กัน

ปิดท้าย ชวนปรับทิศและคิดต่อประเด็นผู้สูงวัยว่าจะทำอย่างไรให้ "แก่แต่เก๋า" อย่างมีความสุข กับผู้ผลิตภาคพลเมืองทีม Film For Change ซึ่งติดตามเรื่องราวของคุณลุง คุณป้า 3 คน สามสไตล์ ทั้งคุณป้านักปลูก คุณลุงนักอนุรักษ์ และคุณลุงช่างแกะสลักไม้ พร้อมเรื่องราวชวนยิ้มที่แก่แบบมีคุณภาพ จากนั้นไปทำความรู้จักประเพณี แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า แห่งเดียวในเมืองไทย ที่ ณ วัดแม่ซอดน่าด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก ในรายการ The North องศาเหนือ ตอน โก๋แก่

ในช่วงปล่อยของ ชวนติดตามมนต์เสน่ห์ในสายหมอกที่บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นี่คือเรื่องราวจาก 3 ภูมิภาค 3 ช่วงรายการ ในภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด