รายการสารคดีสะท้อนความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นก่อน ในการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ตัวเอง ครอบครัว และชุมชนอยู่รอดอย่างยั่งยืน
เสาร์ | 07:00 - 07:30
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

ผู้เฒ่ากับดาวรุ่ง

วาไรตี้ เรียลลิตี้
11 ตอน เสาร์ | 07:00 - 07:30

รายการสารคดีสะท้อนความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นก่อน ในการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ตัวเอง ครอบครัว และชุมชนอยู่รอดอย่างยั่งยืน

09D เกษตรดีท็อกซ์

รายละเอียด

"ผู้เฒ่ากับดาวรุ่ง" รายการที่พาผู้ชมเข้าไปพบกับคนรุ่นใหม่ที่พยายามเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีคิด การทำงานกับคนรุ่นก่อนในชุมชนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมให้เข้ากับยุคสมัย แก้ไขความขัดแย้ง ค้นหาทางออกที่เป็นประโยชน์แห่งการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัยที่กำลังถูกท้าทาย โดยมีความอยู่รอดและความยั่งยืนของชุมชนเป็นเดิมพัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.00 - 07.30 น.

รายละเอียด

รายละเอียด

"ผู้เฒ่ากับดาวรุ่ง" รายการที่พาผู้ชมเข้าไปพบกับคนรุ่นใหม่ที่พยายามเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีคิด การทำงานกับคนรุ่นก่อนในชุมชนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมให้เข้ากับยุคสมัย แก้ไขความขัดแย้ง ค้นหาทางออกที่เป็นประโยชน์แห่งการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัยที่กำลังถูกท้าทาย โดยมีความอยู่รอดและความยั่งยืนของชุมชนเป็นเดิมพัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.00 - 07.30 น.

ตอน

ดูทั้งหมด