วันใหม่วาไรตี้
วันใหม่วาไรตี้

ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : กลิ่นบรรเทาอาการปวดขณะสลายต้อกระจก

หน้ารายการ
12 มิ.ย. 67

ดวงตาถือเป็นอวัยวะที่สำคัญเพราะช่วยให้เรามองเห็นทุกอย่าง แต่เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพตาก็มักจะเสื่อมลง อาจถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ โดยโรคต้อกระจกเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทย และคนทั่วโลกตาบอด ผู้ป่วยทุกคนจึงต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดสลายต้อกระจก ซึ่งในอดีตใช้การดมยาสลบ หรือการฉีดยาชาเข้าไปบริเวณด้านหลังลูกตา ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่กล้าเข้ารับการรักษา ปัจจุบันมีทีมวิจัยจักษุแพทย์ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาสุคนธบำบัด หรือกลิ่นที่ช่วยลดความเจ็บปวดขณะสลายต้อกระจก เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้ารับการรักษา

ชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ในช่วง "ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง" ได้ที่ www.thaipbs.or.th/WanmaiVarietyThaiInvention

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : กลิ่นบรรเทาอาการปวดขณะสลายต้อกระจก

12 มิ.ย. 67

ดวงตาถือเป็นอวัยวะที่สำคัญเพราะช่วยให้เรามองเห็นทุกอย่าง แต่เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพตาก็มักจะเสื่อมลง อาจถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ โดยโรคต้อกระจกเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทย และคนทั่วโลกตาบอด ผู้ป่วยทุกคนจึงต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดสลายต้อกระจก ซึ่งในอดีตใช้การดมยาสลบ หรือการฉีดยาชาเข้าไปบริเวณด้านหลังลูกตา ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่กล้าเข้ารับการรักษา ปัจจุบันมีทีมวิจัยจักษุแพทย์ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาสุคนธบำบัด หรือกลิ่นที่ช่วยลดความเจ็บปวดขณะสลายต้อกระจก เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้ารับการรักษา

ชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ในช่วง "ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง" ได้ที่ www.thaipbs.or.th/WanmaiVarietyThaiInvention

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมขดลวดลากลิ่มเลือดอัจฉริยะ
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมขดลวดลากลิ่มเลือดอัจฉริยะ
25 มี.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมมิเตอร์ตรวจสารปรอทแบบพกพา
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมมิเตอร์ตรวจสารปรอทแบบพกพา
27 มี.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมการแต่งพันธุกรรมพริกต้านโรค
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมการแต่งพันธุกรรมพริกต้านโรค
29 มี.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชุดตรวจคัดกรองโรคไตด้วยการอ่านผลบนสมาร์ตโฟน
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชุดตรวจคัดกรองโรคไตด้วยการอ่านผลบนสมาร์ตโฟน
1 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : "จุลินทรีย์กินน้ำมัน" ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนในทะเล
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : "จุลินทรีย์กินน้ำมัน" ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนในทะเล
3 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Strip Test ชุดตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาล
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Strip Test ชุดตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาล
5 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมสารสกัดเห็ดฟาง
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมสารสกัดเห็ดฟาง
10 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมน้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค 2X PLUS
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมน้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค 2X PLUS
12 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องต้นแบบลดควันมลพิษ PM 2.5 จากไอเสียรถยนต์ ด้วยพลาสมาไอออน
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องต้นแบบลดควันมลพิษ PM 2.5 จากไอเสียรถยนต์ ด้วยพลาสมาไอออน
15 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Gowajee นวัตกรรม AI ถอดความภาษาไทยแปลงเป็นเสียง
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Gowajee นวัตกรรม AI ถอดความภาษาไทยแปลงเป็นเสียง
17 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมอิฐมวลเบาจากขยะโฟมขาว
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมอิฐมวลเบาจากขยะโฟมขาว
19 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : KATHY รถเข็นสระผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : KATHY รถเข็นสระผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
22 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิ้ล
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิ้ล
25 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิ้ล
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิ้ล
26 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Power Life Bed เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัย
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Power Life Bed เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัย
26 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมสารสกัดคุณภาพสูงจากเปลือกตาสับปะรด
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมสารสกัดคุณภาพสูงจากเปลือกตาสับปะรด
29 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องวัดมวลกระดูกแบบพกพา
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องวัดมวลกระดูกแบบพกพา
1 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมโดรน AI จัดการแปลงเกษตรเพื่อการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมโดรน AI จัดการแปลงเกษตรเพื่อการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
3 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : วัคซีน ASF สายพันธุ์ไทยความหวังใหม่สู้โรคระบาดในสุกร
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : วัคซีน ASF สายพันธุ์ไทยความหวังใหม่สู้โรคระบาดในสุกร
8 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
13 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : DAPBot แพลตฟอร์มจำแนกศัตรูพืชและการเข้าถึงชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : DAPBot แพลตฟอร์มจำแนกศัตรูพืชและการเข้าถึงชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
15 พ.ค. 67
นวัตกรรม dip dip ฟิล์มป้องกันเต้านมวัวการอักเสบ
นวัตกรรม dip dip ฟิล์มป้องกันเต้านมวัวการอักเสบ
18 พ.ค. 67
เครื่องสกัดเทอร์ปีน และน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่
เครื่องสกัดเทอร์ปีน และน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่
20 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ฉลากอัจฉริยะวัดความสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ฉลากอัจฉริยะวัดความสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
27 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมกระดาษรักษ์โลกจากเปลือกใบข้าวโพด
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมกระดาษรักษ์โลกจากเปลือกใบข้าวโพด
29 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชีวภัณฑ์ไฮบริดนาโนป้องกันโรคไหม้ข้าว
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชีวภัณฑ์ไฮบริดนาโนป้องกันโรคไหม้ข้าว
31 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากต้นเฉาก๊วย
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากต้นเฉาก๊วย
4 มิ.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชุดทดสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชุดทดสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร
5 มิ.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรม Carbon-Silica composite กำจัดน้ำเสีย
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรม Carbon-Silica composite กำจัดน้ำเสีย
10 มิ.ย. 67
กำลังเล่น...
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : กลิ่นบรรเทาอาการปวดขณะสลายต้อกระจก
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : กลิ่นบรรเทาอาการปวดขณะสลายต้อกระจก
12 มิ.ย. 67

ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมขดลวดลากลิ่มเลือดอัจฉริยะ
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมขดลวดลากลิ่มเลือดอัจฉริยะ
25 มี.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมมิเตอร์ตรวจสารปรอทแบบพกพา
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมมิเตอร์ตรวจสารปรอทแบบพกพา
27 มี.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมการแต่งพันธุกรรมพริกต้านโรค
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมการแต่งพันธุกรรมพริกต้านโรค
29 มี.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชุดตรวจคัดกรองโรคไตด้วยการอ่านผลบนสมาร์ตโฟน
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชุดตรวจคัดกรองโรคไตด้วยการอ่านผลบนสมาร์ตโฟน
1 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : "จุลินทรีย์กินน้ำมัน" ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนในทะเล
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : "จุลินทรีย์กินน้ำมัน" ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนในทะเล
3 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Strip Test ชุดตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาล
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Strip Test ชุดตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาล
5 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมสารสกัดเห็ดฟาง
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมสารสกัดเห็ดฟาง
10 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมน้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค 2X PLUS
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมน้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค 2X PLUS
12 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องต้นแบบลดควันมลพิษ PM 2.5 จากไอเสียรถยนต์ ด้วยพลาสมาไอออน
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องต้นแบบลดควันมลพิษ PM 2.5 จากไอเสียรถยนต์ ด้วยพลาสมาไอออน
15 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Gowajee นวัตกรรม AI ถอดความภาษาไทยแปลงเป็นเสียง
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Gowajee นวัตกรรม AI ถอดความภาษาไทยแปลงเป็นเสียง
17 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมอิฐมวลเบาจากขยะโฟมขาว
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมอิฐมวลเบาจากขยะโฟมขาว
19 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : KATHY รถเข็นสระผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : KATHY รถเข็นสระผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
22 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิ้ล
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิ้ล
25 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิ้ล
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิ้ล
26 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Power Life Bed เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัย
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : Power Life Bed เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัย
26 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมสารสกัดคุณภาพสูงจากเปลือกตาสับปะรด
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมสารสกัดคุณภาพสูงจากเปลือกตาสับปะรด
29 เม.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องวัดมวลกระดูกแบบพกพา
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเครื่องวัดมวลกระดูกแบบพกพา
1 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมโดรน AI จัดการแปลงเกษตรเพื่อการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมโดรน AI จัดการแปลงเกษตรเพื่อการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
3 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : วัคซีน ASF สายพันธุ์ไทยความหวังใหม่สู้โรคระบาดในสุกร
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : วัคซีน ASF สายพันธุ์ไทยความหวังใหม่สู้โรคระบาดในสุกร
8 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
13 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : DAPBot แพลตฟอร์มจำแนกศัตรูพืชและการเข้าถึงชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : DAPBot แพลตฟอร์มจำแนกศัตรูพืชและการเข้าถึงชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
15 พ.ค. 67
นวัตกรรม dip dip ฟิล์มป้องกันเต้านมวัวการอักเสบ
นวัตกรรม dip dip ฟิล์มป้องกันเต้านมวัวการอักเสบ
18 พ.ค. 67
เครื่องสกัดเทอร์ปีน และน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่
เครื่องสกัดเทอร์ปีน และน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่
20 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ฉลากอัจฉริยะวัดความสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ฉลากอัจฉริยะวัดความสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
27 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมกระดาษรักษ์โลกจากเปลือกใบข้าวโพด
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมกระดาษรักษ์โลกจากเปลือกใบข้าวโพด
29 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชีวภัณฑ์ไฮบริดนาโนป้องกันโรคไหม้ข้าว
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชีวภัณฑ์ไฮบริดนาโนป้องกันโรคไหม้ข้าว
31 พ.ค. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากต้นเฉาก๊วย
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากต้นเฉาก๊วย
4 มิ.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชุดทดสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : ชุดทดสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร
5 มิ.ย. 67
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรม Carbon-Silica composite กำจัดน้ำเสีย
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรม Carbon-Silica composite กำจัดน้ำเสีย
10 มิ.ย. 67
กำลังเล่น...
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : กลิ่นบรรเทาอาการปวดขณะสลายต้อกระจก
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : กลิ่นบรรเทาอาการปวดขณะสลายต้อกระจก
12 มิ.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย