ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว

หน้ารายการ
25 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 25 พ.ย. 65

  • ฟื้นวิถีวัฒนธรรม "คณะมโนราห์แม่จงดี" เกาะสมุย สู่รูปธรรมฟื้นการท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยต้นทุนชุมชน
  • ตามดูบทบาท "โนรา" มรดกวัฒนธรรม กับโอกาสต่อยอดทางการศึกษา
  • นักวิชาการวิเคราะห์ทางไปต่อ สร้างจุดแข็งชุมชน ดึงการมีส่วนร่วม เดินหน้าการท่องเที่ยวยั่งยืน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

"วัฒนธรรม" ฟื้นชีวิต - ท่องเที่ยว

25 พ.ย. 65

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 25 พ.ย. 65

  • ฟื้นวิถีวัฒนธรรม "คณะมโนราห์แม่จงดี" เกาะสมุย สู่รูปธรรมฟื้นการท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยต้นทุนชุมชน
  • ตามดูบทบาท "โนรา" มรดกวัฒนธรรม กับโอกาสต่อยอดทางการศึกษา
  • นักวิชาการวิเคราะห์ทางไปต่อ สร้างจุดแข็งชุมชน ดึงการมีส่วนร่วม เดินหน้าการท่องเที่ยวยั่งยืน

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live