รัฐบาลเตรียมกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว 62 ล้านไร่

เศรษฐกิจ
25 เม.ย. 59
17:38
374
Logo Thai PBS
รัฐบาลเตรียมกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว 62 ล้านไร่
รัฐบาลเตรียมกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว 62 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยลดพื้นที่ปลูกลงกว่า 4 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่อื่นจะผลักดันปลูกพืชทดแทน

จากปริมาณผลผลิตข้าวที่เกินความต้องการของตลาด คณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และ GISTDA กำหนดเป้าหมายพื้นที่การปลูกข้าว 62 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาปี 57.4 ล้านไร่ และนาปรัง 4.7 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 4 ล้านไร่ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวรวมลดลงจาก 29 ล้านตัน เหลือ 25-27 ล้านตัน

ทั้งนี้จะพิจารณาร่วมกับแผนที่เกษตรบริหารจัดการเชิงรุก หากพื้นที่จังหวัดใดมีการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น หรือทำกิจกรรมอื่นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการปลูกข้าว สำหรับแผนการปลูกข้าวจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์นี้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ช่วยเกษตรกรที่มีความต้องการในการทำนาปีกว่า 800,000 ตันไว้รองรับ พร้อมกันนี้ได้มีการประกาศลดราคาปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวลงกระสอบละ 10-30 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง