พลิกปมข่าว : เข้าพรรษา หาความหมายธรรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พลิกปมข่าว : เข้าพรรษา หาความหมายธรรม

สังคม
20 ก.ค. 59
21:34
156
Logo Thai PBS
พลิกปมข่าว : เข้าพรรษา หาความหมายธรรม
ทบทวนความหมายพิธีกรรมวันเข้าพรรษา นอกจากเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะไปถวายเทียน ผ้าอาบน้ำฝน บางส่วนถือเอาช่วงนี้บวชเรียนเพื่อศึกษาธรรม พลิกปมข่าวพาไปที่วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร วัดที่ผู้มาขอบวชต้องเป็นนาคก่อน 7 วัน ระหว่างนี้หากสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง