กกต.เตรียมเสนอแก้ร่างกฎหมายลูก ปมห้าม กกต.ใช้งบกองทุนดูงานต่างประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.เตรียมเสนอแก้ร่างกฎหมายลูก ปมห้าม กกต.ใช้งบกองทุนดูงานต่างประเทศ

การเมือง
22 ธ.ค. 59
13:47
98
Logo Thai PBS
กกต.เตรียมเสนอแก้ร่างกฎหมายลูก ปมห้าม กกต.ใช้งบกองทุนดูงานต่างประเทศ
กกต.สั่งตั้งคณะทำงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย กกต.จังหวัด-ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก่อนส่งเอกสารข้อเสนอแนะไปยัง กรธ.เดือน ม.ค.ปีหน้า

วันนี้ (22 ธ.ค.2559) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความเห็นของ กกต.ต่อร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ในมาตรา 73 ที่เขียนห้ามใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยชี้แจงว่า ในช่วงการทำงานที่ผ่านมา กกต.ได้ระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณมาโดยตลอด พร้อมระบุว่าเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น ได้ใช้จ่ายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ซึ่งส่วนหนึ่งในหลักสูตรการอบรมมีการเดินทางไปศึกษาดูงานและกระบวนการจัดการเลือกตั้งของต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นสำคัญในการนำความเหมือนและความต่างมาเป็นประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้

ทั้งนี้ กกต.เตรียมเสนอให้ กรธ.ปรับแก้เนื้อหาในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้ และเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการทำงานของ กกต. ทั้งกรณีเปิดกว้างให้ กกต.กำหนดเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ และควรยกเลิกข้อบัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ กกต.เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

สำหรับประเด็นความเห็นต่างเรื่องการจัดตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง แทน กกต.จังหวัดนั้น กกต.ได้สั่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรวบรวมและเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียให้เกิดความชัดเจน ก่อนส่งให้ กรธ.พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อปรับแก้ร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยวางกรอบเวลาไว้อย่างช้าที่สุดในเดือนมกราคม ปี 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง