ก.วิทย์ฯ เดินหน้าผลักดัน "รางจืด" สมุนไพรตัวแรกออกสู่ตลาดโลก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ก.วิทย์ฯ เดินหน้าผลักดัน "รางจืด" สมุนไพรตัวแรกออกสู่ตลาดโลก

Logo Thai PBS
ก.วิทย์ฯ เดินหน้าผลักดัน "รางจืด" สมุนไพรตัวแรกออกสู่ตลาดโลก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ผลักดัน "รางจืด" เป็นสมุนไพรตัวแรกเปิดตัวสู่ตลาดโลก และเปิดโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ดันครัวไทยสู่ครัวโลกให้เป็นรูปธรรม

วันนี้ (20 ก.พ.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเปิดบ้านโชว์ความพร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลกในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ด อินโนโพลิส พร้อมลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ผลักดันให้ "รางจืด" เป็นสมุนไพรตัวแรกให้ตลาดโลกเป็นที่รู้จัก ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี สมุนไพรไทยต้องมีที่ยืนในตลาดโลก พร้อมกันนี้ ขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารกับ 17 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย เปิดที่ทำการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ด อินโนโพลิส ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นรูปธรรมในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลกได้

การเปิดบ้านฟู้ด อินโนโพลิส ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพร ที่สำคัญการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคนไทย ภายในศูนย์ฟู้ด อินโนโพลิสแห่งนี้จะแบ่งพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามหลักฐานสากล โดยมีทีมวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ทันสมัยสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทางภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง