ชวนลอยกระทงลดขยะทิ้งแม่น้ำ- ชี้ปี 59 คนเลือกกระทงธรรมชาติกว่า 5.7 แสนใบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชวนลอยกระทงลดขยะทิ้งแม่น้ำ- ชี้ปี 59 คนเลือกกระทงธรรมชาติกว่า 5.7 แสนใบ

สิ่งแวดล้อม
2 พ.ย. 60
11:07
1,926
Logo Thai PBS
ชวนลอยกระทงลดขยะทิ้งแม่น้ำ- ชี้ปี 59 คนเลือกกระทงธรรมชาติกว่า 5.7 แสนใบ
ชวนคนไทยลดการก่อขยะเพิ่ม ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 ครอบครัว 1 กระทง เผยในกทม.คนหันใช้กระทงธรรมชาติ 573,867 ใบ หรือร้อยละ 93 จากกระทง 617,901 ใบ

วันนี้ (2 พ.ย.2560) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ สส. กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงปีนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนคนไทยลอยกระทงแบบรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างค่านิยมให้มีพฤติกรรมลดการก่อขยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อสืบสานประเพณีดีงามของประเทศ ควบคู่กับการรักษาแม่น้ำ ลำคลอง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากข้อมูลจำนวนกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2551-2559 พบว่า ประชาชนหันมานิยมใช้กระทงที่ทำจากใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมากขึ้น

โดยปี 2558 มีกระทงที่ทำจากใบตองหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติ 754,587 ใบ จากกระทง 825,614 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ส่วนปี 2559 มี 573,867 ใบ จากกระทง 617,901 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 93 โดยจากสัดส่วนปริมาณกระทงที่เก็บขนได้ในกรุงเทพมหานคร ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัว เลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติลดปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง

ส่วนจะเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุชนิดใดให้ดูจากพื้นที่ เช่น หากลอยในแม่น้ำหรือสระน้ำที่มีปลาหรือสัตว์น้ำเยอะๆควรเลือกกระทงขนมปัง โดยกระทงขนมปังไม่ควรใส่สีควรเป็นกระทงสีธรรมชาติและไม่ควรตกแต่งกระทงด้วยวัสดุอื่น เช่น โรยกากเพชร เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้เช่นกัน หากปริมาณกระทงขนมปังเหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา และหากลอยกระทงในแหล่งน้ำที่เป็นระบบปิด เช่น สระ บ่อ บึง หนองน้ำ ที่ปลาไม่เยอะ อาจมาใช้กระทงใบตองหรือวัสดุธรรมชาติอื่นแทน

โดยปีนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” สอดคล้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ขอให้เลือกใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุจากธรรมชาติ และร่วมลดปริมาณกระทง ด้วยการลอยแบบ 1 คู่รัก 1 กระทง หรือ 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือ 1 แก๊งค์หรือกลุ่ม 1 กระทง หรือการลอยกระทงออนไลน์จะช่วยให้การลอยกระทงสร้างมลพิษน้อยที่สุด ที่สำคัญขอความร่วมมือจากประชาชนงดการจุดและปล่อยพลุ ดอกไม้ไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ และโคมควันช่วงวันลอยกระทงนี้ด้วย เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง