มติเอกฉันท์ พ.ร.ป.ส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติเอกฉันท์ พ.ร.ป.ส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

การเมือง
30 พ.ค. 61
17:21
336
Logo Thai PBS
มติเอกฉันท์ พ.ร.ป.ส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างกฎหมายลูก ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา พร้อมลงมติในวันที่ 5 มิ.ย.นี้

วันนี้ (30 พ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยื่นต่อศาลรัฐ ธรรมนูญให้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ...2 ประเด็นว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แยกการพิจารณา และลงมติเป็น 2 ประเด็น โดยประเด็นแรกมาตรา 35 (4) และ (5) ว่าด้วยการตัดสิทธิ์รับราชการการเมือง ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้น ตุลาการมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ โดยชี้ว่ามาตรา 35 (4) และ (5) ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกกฎหมายจำกัดสิทธิดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 95 วรรคสาม

เช่นเดียวกับ มาตรา 92 วรรค 1 ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกผู้พิการ ในการออกเสียงลงคะแนน ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ว่าไม่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากอยู่ในขอบเขตวิธีลงคะแนนโดยตรง และลับตามรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังนัดแถลงด้วยวาจา พร้อมลงมติในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ กรณีคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง