ครม.ไฟเขียว " กัญชา" สู่เส้นทางการแพทย์-ทดลอง 5 ปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไฟเขียว " กัญชา" สู่เส้นทางการแพทย์-ทดลอง 5 ปี

สังคม
13 พ.ย. 61
17:04
3,348
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียว " กัญชา" สู่เส้นทางการแพทย์-ทดลอง 5 ปี
คณะรัฐมนตรี ปลดล็อก "กัญชา-กระท่อม" ให้ใช้เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ได้แล้ว โดยให้ ป.ป.ส. มีอำนาจให้กำหนดเขตพื้นที่ เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พร้อมกำหนดให้ สธ.ควบคุม 5 ปีแล้วทบทวนใหม่

วันนี้ (12 พ.ย.2561) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษฉบับที่..พ.ศ..

โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญ คือ 1.ให้สามารถนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 ได้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการโดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 2.เพื่อกรณียกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับการใช้รักษาโรคเฉพาะหรือสำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลหรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 3.เพิ่มเติมให้ใช้ยาเสพติดประเภท 5 ได้หากกระทำเพื่อการรักษาโรคตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบโรคศิลป์หรือเพื่อการศึกษาวิจัย

 

 

4.กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้เฉพาะสถานที่ที่กำหนดเท่านั้นขณะเดียวกันยังมีความเพิ่มเติม ในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้มีอำนาจให้กำหนดเขตพื้นที่ เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิต และทดสอบยาเสพติดประเภท 5 ได้ตามพื้นที่ที่กำหนดโดยให้รมว.สาธารณสุขอาจจะประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิดตามพ.ร.บ.ดังกล่าว

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ เพิ่มเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบยาเสพติดประเภท 5 หรือกำหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ในปริมาณที่กำหนดได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบด้วย

 

สาระดังกล่าวจะช่วยการปลดล็อก เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องคือหมอ และคนไข้เป็นการยกเว้นให้ว่าจะไม่มีความผิด เพราะเดิมปกติไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย คนที่จะเสพ หรือคนที่มีไว้ครอบครอง ถือว่ามีโทษทั้งหมด แต่จากนี้จะปลดล็อก

ทั้งนี้ครม.ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่ากระบวนการทั้งหมด หลังจากพ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด และควบคุมไว้อย่างน้อย เป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจาก ครม.มีข้อห่วงใยว่าช่วงระยะ 5 ปีแรกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และหลังจาก 5 ปี กลับมาทบทวนว่าควรปรับปรุง อนุญาต หรือปรับลด เพิ่มเติมอะไรได้บ้าง ส่วนพืชกระท่อม ได้ปรับจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มาอยู่ที่ประเภท 2  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ใครยื่นขอสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาบ้าง?

เส้นทางปลดล็อก "กัญชา" สู่ยารักษาโรค

"ไบโอไทย" หนุนปกป้องสิทธิบัตรกัญชา

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง