ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลง กก.บริหารพรรคเสรีรวมไทย

การเมือง
23 ส.ค. 62
14:07
4,431
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลง กก.บริหารพรรคเสรีรวมไทย
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย หลังนายสุวัตร สิทธิหล่อ ลาออกจากสมาชิกพรรคและรองหัวหน้าพรรค ส่งผลให้จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย เหลือ 16 คน

วานนี้ (23 ส.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย จำนวน 16 คน

ต่อมานายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 4 ม.ค.2562 และเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 1 พ.ค.2562 จึงทำให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย จำนวนทั้งสิ้น 17 คน นั้น

บัดนี้ พรรคเสรีรวมไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณีนายสุวัตร สิทธิหล่อ ลาออกจากสมาชิกพรรคและรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ทำให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ.2561 ข้อ 24 (2) (3) และข้อ 64 (2) นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ดังนั้น จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ได้แก่

 1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค
 2. นายเรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรค
 3. นายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรค
 4. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ รองหัวหน้าพรรค
 5. นายนิมิต จันทน์วิมล รองหัวหน้าพรรค
 6. น.ส.ธนพร โสมทองแดง รองหัวหน้าพรรค
 7. นายวัชรา ณ วังขนาย เลขาธิการพรรค
 8. น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรค
 9. นายชัชวาลย์ วาณิชย์ศรีรัตนา เหรัญญิกพรรค
 10. พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 11. นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรค
 12. นายจริน ศิริ กรรมการบริหารพรรค
 13. นายอนุกูล แพรไพศาล กรรมการบริหารพรรค
 14. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
 15. นายเพชร เอกกำลังกุล กรรมการบริหารพรรค
 16. พล.ต.ต.บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค