ทดสอบใช้ว่าวพาราฟอยล์ลากจูงเรือบรรทุกสินค้า หวังลดใช้พลังงานน้ำมัน

Logo Thai PBS
ทดสอบใช้ว่าวพาราฟอยล์ลากจูงเรือบรรทุกสินค้า หวังลดใช้พลังงานน้ำมัน
ฝรั่งเศส ทดสอบติดตั้งว่าวพาราฟอยล์ลากจูงเรือบรรทุกสินค้า เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันและปล่อยมลพิษทางอากาศลงได้ประมาณ 20%

บริษัทเอกชนในประเทศฝรั่งเศส ทดสอบติดตั้งว่าวพาราฟอยล์ขนาดใหญ่ช่วยในการลากจูงเรือบรรทุกสินค้า เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันและปล่อยมลพิษทางอากาศของเรือบรรทุกสินค้าลงได้ประมาณ 20% ใช้พลังงานลมที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในทะเลเพื่อการลากจูงขับเคลื่อนเรือบรรทุกสินค้าร่วมกับเครื่องยนต์พลังงานน้ำมันที่ติดตั้งอยู่บนเรือ

โครงสร้างของว่าวพาราฟอยล์ขนาดใหญ่กว่า 500 ตารางเมตร ถูกเชื่อมต่อเข้ากับเรือบรรทุกสินค้าด้านหน้าด้วยสายเคเบิลที่มีความแข็งแกร่ง ว่าวพาราฟอยล์ลอยตัวในอากาศเหนือผิวน้ำประมาณ 200 เมตร เพื่อการรับลมสร้างแรงฉุดลากได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าวพาราฟอยล์สร้างแรงลากมหาศาล การควบคุมทิศทางของว่าวและการทำงานทั้งหมดจึงถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาการทรงตัวของเรือบนผิวน้ำซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้เกิดอันตรายกับตัวเรือทั้งลำได้

ระบบควบคุมว่าวพาราฟอยล์ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้านสภาพอากาศ ตรวจสอบตำแหน่งของตัวเรือผ่านระบบดาวเทียม GPS เพื่อการควบคุมว่าวพาราฟอยล์อย่างมีประสิทธิภาพ หากกระแสลมไม่สอดคล้องกับเส้นทางเดินเรือระบบจะทำการเก็บว่าวพาราฟอยล์ลงจากท้องฟ้าไว้บริเวณชั้นดาดฟ้าเรือเพื่อรอการใช้งานใหม่

สำหรับแผนการพัฒนาว่าวพาราฟอยล์ลากจูงเรือบรรทุกสินค้าในอนาคต บริษัทวางแผนที่จะขยายโครงสร้างของว่าวให้มีขนาดกว่า 1,000 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถเพิ่มความเร็วให้กับเรือบรรทุกสินค้าและลดการใช้พลังงานลงได้มหาศาล อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการทดสอบการใช้ว่าวพาราฟอยล์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงระบบความปลอดภัยเพิ่มเติม นอกจากบริษัทเอกชนแห่งนี้ที่กำลังพัฒนาว่าวพาราฟอยล์ลากจูงเรือบรรทุกสินค้า ยังมีบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งในยุโรปพยายามพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน

ที่มาข้อมูลและภาพ: Designboom
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech