เปิดชื่อ 72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบฯปี 67 "ภูมิธรรม" นั่งประธาน

การเมือง
6 ม.ค. 67
07:36
2,408
Logo Thai PBS
เปิดชื่อ 72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบฯปี 67  "ภูมิธรรม" นั่งประธาน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิดรายชื่อ 72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ 2567 "ภูมิธรรม" นั่งประธาน "ชาดา-วราเทพ-นันทนา-วรวัจน์-เรืองไกร" ขาประจำมาครบ

สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 72 คน ประกอบด้วย

คณะรัฐมนตรี จำนวน 18 คน คือ 1.นายภูมิธรรม เวชยชัย 2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 4.นางมนพร เจริญศรี 5.นายจักรพงษ์ แสงมณี 6.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 7.นายสรวงศ์ เทียนทอง 8.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 9.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 10.นางนันทนา สงฆ์ประชา 11.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ 12.นายวราเทพ รัตนากร 13.นายไผ่ ลิกค์ 14.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 15.นางสาวกุลวลี นพอมรบดี 16.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 17.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 18.นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

อ่านข่าว : ฉลุย! สภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 

พรรคก้าวไกล 16 คน ประกอบด้วย 1.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 2.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 3.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 4.นายนิติพล ผิวเหมาะ 5.นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร 6.นายณรงเดช อุฬารกุล 7.นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล 8.นายวรท ศิริรักษ์ 9.นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ 10.นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ 11.นายชยพล สท้อนดี 12.นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ 13.นางรพิพรรณ อ๊อตวงษ์ 14.นายปกป้อง จันวิทย์ 15.นายนพณัฐ มีรักษา 16.นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 2.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 3.นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ 4.นางสาวจิราพร สินธุไพร 5.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ 6.นายธเนศ เครือรัตน์ 7.นางสาวชนก จันทาทอง 8.นายพัฒนา สัพโส 9.นายบุญแก้ว สมวงศ์ 10.นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ 11.นายอภิชา เลิศพชรกมล 12.นางฐิติมา ฉายแสง 13.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ 14.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 15.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1.นายภราดร ปริศนานันทกุล 2.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา 3.นายเอกราช ช่างเหลา 4.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ 5.นางสุขสมรวย วันทนียกุล 6.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร 7.นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ 8.นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน

อ่านข่าว : สส.สาวร่ำไห้กลางสภา เปิดชีวิต "ฆ่าตัว" หลังป่วยซึมเศร้า วอน สธ.ทุ่มงบฯ เร่งแก้ 

พรรคพลังประชารัฐ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายทวี สุระบาล 2.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข 3.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร 4.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 5.นางรัชนี พลชื่อ

พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 4 คน ประกอบด้วน 1.นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ 2.นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ 3.นายศาสตรา ศรีปาน 4.นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.นายยูนัยดี วาบา 2.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช
3.นายสมบัติ ยะสินธุ์

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน ประกอบด้วย 1.นายศุภโชค ศรีสุขจร

พรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน ประกอบด้วย 1.นายชูการ์โน มะทา

พรรคไทยสร้างไทย จำนวน 1 คน ประกอบด้วย 1.นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 

อ่านข่าวอื่น ๆ

"ชลน่าน" ซื้อใจ “อสม.” เปิดช่องสวัสดิการมอเตอร์ไซค์  

"ชัยธวัช" นำพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงคว่ำร่างงบฯ ปี 67

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง