เรื่องน่ารู้ “เห็ด” (Mushroom) สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรรา


วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

4 เม.ย. 67

จิราภพ ทวีสูงส่ง

Logo Thai PBS
เรื่องน่ารู้ “เห็ด” (Mushroom) สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรรา

“เห็ด” ในบ้านเรามีมากมายหลากหลายชนิดมีทั้งกินได้และไม่ได้ สำหรับบางคนนั้นอาจถึงขั้น Mushroom Lover เลยทีเดียว ซึ่ง “เห็ด” จะมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้าง Thai PBS Sci & Tech คัดสรรมาให้แล้ว

เห็ดป่า

“เห็ด” จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน “อาณาจักรรา” (Kingdom of Fungi) เนื่องจากไม่มีคลอโรฟิลล์ และไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตนเอง ไม่มีระบบเส้นประสาทหรือประสาทสัมผัส ไม่มีอวัยวะสำหรับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ จึงทำให้แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและสัตว์

เห็ดหมวกแดง

แต่ “เห็ด” นั้นมีการพัฒนาจนกระทั่งสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า “ดอกเห็ด” (fruiting body) ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สัมผัสและจับต้องได้ ซึ่งอาจจะอ่อนนิ่ม เปราะบาง หรือแข็งเหนียว และภายในหรือบนดอกเห็ดนี้เป็นที่เกิดของหน่วยสืบพันธุ์ (spore) ของเห็ด ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนต้องตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

เห็ดหูลิง

ปัจจุบันอาณาจักรรามีการจัดลำดับอนุกรมวิธานออกเป็น 6 ไฟลัม (Kiket al,2008) ได้แก่ Zygomycota, Microsporidia, Glomeromycota, Chytridiomycota, Ascomycota และ Basidiomycota สำหรับราที่จัดว่าเป็นเห็ดนั้นจะอยู่ใน 2 ไฟลัมสุดท้าย คือ Ascomycota และ Basidiomycota

ทั้งนี้ “เห็ด” ในประเทศไทยมีรายงานไว้ประมาณ 3,000 ชนิดด้วยกัน

📌อ่าน : ชวนรู้จัก “ม่วงเทพรัตน์” ไม้มงคลพระราชทาน

📌อ่าน : พรรณไม้น่ารู้ ! “มหาพรหมราชินี” พันธุ์ไม้หายาก พบที่ จ.แม่ฮ่องสอน

📌อ่าน : ศึกษาพันธุกรรม “มันม่วง” เพื่อลดโอกาสสูญพันธุ์ 


🎧 อัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ทันโลกไอที และโซเชียลฯ ในรูปแบบ Audio จาก AI เสียงผู้ประกาศของไทยพีบีเอส ได้ที่ Thai PBS  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เห็ดMushroomอาณาจักรราKingdom of Fungiวิทยาศาสตร์Thai PBS Sci And Tech Thai PBS Sci & Tech Science
จิราภพ ทวีสูงส่ง
ผู้เขียน: จิราภพ ทวีสูงส่ง

เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัล สำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส / Specialist Contents / Journalist / Writer / Creative Copywriter / Proofreader Lover : (jiraphob.thawisoonsong@gmail.com)

บทความ NOW แนะนำ