จัดอันดับยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุด ตัวการทำโลกร้อน


Logo Thai PBS
จัดอันดับยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุด ตัวการทำโลกร้อน

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยประมาณ เปรียบเทียบจากรูปแบบการเดินทาง เพื่อการเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสม และช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่โลกของเรา

โลกร้อนขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งอากาศยังแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง บางปีแล้งมาก บางปีฝนตกหนักก่อนถึงฤดูกาล เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก จึงต้องร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดโลกร้อนและความปรวนแปรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เปิดเผยข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกแบบ Well-To-Wheel ตามรูปแบบการขนส่งผู้โดยการด้วยเครื่องยนต์ โดยใช้วิธีพิจารณาระยะทางในหน่วยกิโลเมตรและจำนวนผู้โดยสารของยานพาหนะแต่ละประเภท ซึ่งพบว่ารถไฟเป็นยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซน้อยที่สุด โดยการเดินทางด้วยรถไฟจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ประมาณ 85% ต่อผู้โดยสาร 1 คน

6 อันดับ ยานพาหนะที่ "ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุด" โดยเฉลี่ยทั่วโลก

อันดับ 1 - รถขนาดใหญ่ ปล่อยก๊าซโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 211 กรัม ต่อการเดินทาง 1 กิโลเมตรของผู้โดยสาร

อันดับ 2 - รถขนาดเล็ก และขนาดกลาง ปล่อยก๊าซโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 148 กรัม ต่อการเดินทาง 1 กิโลเมตรของผู้โดยสาร

อันดับ 3 - เครื่องบิน ปล่อยก๊าซโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 123 กรัม ต่อการเดินทาง 1 กิโลเมตรของผู้โดยสาร

อันดับ 4 - รถบัส และรถมินิบัส ปล่อยก๊าซโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 63 กรัม ต่อการเดินทาง 1 กิโลเมตรของผู้โดยสาร

อันดับ 5 - รถ 2 ล้อ และ 3 ล้อ ปล่อยก๊าซโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 39 กรัม ต่อการเดินทาง 1 กิโลเมตรของผู้โดยสาร

อันดับ 6 - รถไฟ ปล่อยก๊าซโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 19 กรัม ต่อการเดินทาง 1 กิโลเมตรของผู้โดยสาร

นอกจากนี้ “การขนส่ง” เป็นผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ และเผาผลาญปิโตรเลียมส่วนใหญ่ของโลก ภาคการขนส่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก ดังนั้นการเลือกวิธีการเดินทางที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อช่วยโลกของเรา

รู้หรือไม่ ? แม้การกักเก็บคาร์บอนได้มาก แต่หากโครงสร้าง องค์ประกอบของป่าไม้ไม่มีความหลากหลาย ไม่เหมาะสม ในระยะยาวจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้น ต้องคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพของป่าไม้ด้วยเช่นกัน 👉 ชมคลิป : สมการ "ปลูกป่า" ≠ การจัดการพื้นที่สีเขียว คุณค่าขึ้นอยู่กับคุณประโยชน์ www.thaipbs.or.th/now/content/92

“The Visual By ThaiPBS” ชวนทุกคนเลือกยานพาหนะที่สนใจ เพื่อคำนวณผ่านระยะทาง
ร่วมเล่นกันได้ในรูปแบบ Data Visualization ที่ 👉 www.thaipbs.or.th/TheVisualHeatwave

ที่มาข้อมูล: iea, google
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Thai PBS Sci And Tech Thai PBS Sci & Tech ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จัดอันดับรถปล่อยคาร์บอนClimate change
Thai PBS Sci & Tech
ผู้เขียน: Thai PBS Sci & Tech

🌎 "รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก" ไปกับ Thai PBS Sci & Tech • วิทยาศาสตร์ • เทคโนโลยี นวัตกรรม • ดาราศาสตร์ • Media Literacy • Cyber Security • Tips & Tricks • Trends