จับตารอบทิศ
จับตารอบทิศ

เรียกร้องแก้ราคาผักกาดขาวตกต่ำ | 29 พ.ย. 65

หน้ารายการ
29 พ.ย. 65

รายการจับตารอบทิศ ประจำวันที่ 29 พ.ย. 65

  • ร้องขอเปิดจดทะเบียนเรือตกปลานำเที่ยว

ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเปิดให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ ยื่นเรื่องเพื่อขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง จึงเริ่มมีเสียงเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะพวกเขาก็ไม่ได้อยากจะถูกดำเนินคดี

  • อนาคตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หลังรัฐหยุดให้เงินอุดหนุน

ก่อนหน้านี้รัฐมีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ช่วงปี 2560 - 2564 เป้าหมาย 1 ล้านไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมและผ่านการรับรองมาตรฐานจะได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี แต่มาถึงปีนี้ พอโครงการสิ้นสุดไปและไม่มีการอุดหนุน ทำให้เกษตรกรหลายคนต้องเผชิญกับความท้าทายด้วยตัวเอง

  • เรียกร้องแก้ราคาผักกาดขาวตกต่ำ

ความรู้สึกของคนขายหนูนาตอนนี้อาจจะแตกต่างกับเกษตกรที่ปลูกผักกาดขาวใน จ.เชียงใหม่ เพราะแม้จะตั้งใจปลูกอย่างดี รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยมาร่วม 2 เดือน แต่พอขายหน้าสวน ได้กิโลกรัมละ 2 บาทเท่านั้น

ติดตามรายการ "จับตารอบทิศ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เรียกร้องแก้ราคาผักกาดขาวตกต่ำ | 29 พ.ย. 65

29 พ.ย. 65

รายการจับตารอบทิศ ประจำวันที่ 29 พ.ย. 65

  • ร้องขอเปิดจดทะเบียนเรือตกปลานำเที่ยว

ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเปิดให้ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ ยื่นเรื่องเพื่อขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง จึงเริ่มมีเสียงเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะพวกเขาก็ไม่ได้อยากจะถูกดำเนินคดี

  • อนาคตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หลังรัฐหยุดให้เงินอุดหนุน

ก่อนหน้านี้รัฐมีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ช่วงปี 2560 - 2564 เป้าหมาย 1 ล้านไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมและผ่านการรับรองมาตรฐานจะได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี แต่มาถึงปีนี้ พอโครงการสิ้นสุดไปและไม่มีการอุดหนุน ทำให้เกษตรกรหลายคนต้องเผชิญกับความท้าทายด้วยตัวเอง

  • เรียกร้องแก้ราคาผักกาดขาวตกต่ำ

ความรู้สึกของคนขายหนูนาตอนนี้อาจจะแตกต่างกับเกษตกรที่ปลูกผักกาดขาวใน จ.เชียงใหม่ เพราะแม้จะตั้งใจปลูกอย่างดี รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยมาร่วม 2 เดือน แต่พอขายหน้าสวน ได้กิโลกรัมละ 2 บาทเท่านั้น

ติดตามรายการ "จับตารอบทิศ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live