พื้นที่ชีวิต
พื้นที่ชีวิต

เปิดโลกเปิดความคิด : เกมยื่นคำขาด (Ultimatum Game)

หน้ารายการ
5 มี.ค. 64

เกมยื่นคำขาด หรือ Ultimatum Game เป็นหนึ่งในเกมเศรษฐศาสตร์ ที่มีลักษณะการเล่นคล้ายกันกับ เกมเผด็จการ (Dictator Game) ต่างกันตรงที่เกมนี้ ผู้รับมีสิทธิ์ลงโทษผู้ให้ โดยกติกาคือ ถ้าผู้รับยอมรับข้อเสนอ ก็จะได้รับเงินตามข้อตกลง แต่หากผู้รับปฏิเสธ ผู้เล่นทั้งคู่จะไม่ได้รับอะไรเลย เมื่อเพิ่มเงื่อนไขในเกมให้ผู้รับสามารถลงโทษผู้ให้ได้ เราพบว่า สัดส่วนการแบ่งเงินให้กับผู้รับมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเล่นเกมเผด็จการ (Dictator Game) อาจสรุปได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ให้คุณค่าด้วยความเป็นธรรม ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงอย่างอื่นเพียงเท่านั้น

ชมย้อนหลังรายการพื้นที่ชีวิต ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Life

เปิดโลกเปิดความคิด : เกมยื่นคำขาด (Ultimatum Game)

5 มี.ค. 64

เกมยื่นคำขาด หรือ Ultimatum Game เป็นหนึ่งในเกมเศรษฐศาสตร์ ที่มีลักษณะการเล่นคล้ายกันกับ เกมเผด็จการ (Dictator Game) ต่างกันตรงที่เกมนี้ ผู้รับมีสิทธิ์ลงโทษผู้ให้ โดยกติกาคือ ถ้าผู้รับยอมรับข้อเสนอ ก็จะได้รับเงินตามข้อตกลง แต่หากผู้รับปฏิเสธ ผู้เล่นทั้งคู่จะไม่ได้รับอะไรเลย เมื่อเพิ่มเงื่อนไขในเกมให้ผู้รับสามารถลงโทษผู้ให้ได้ เราพบว่า สัดส่วนการแบ่งเงินให้กับผู้รับมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเล่นเกมเผด็จการ (Dictator Game) อาจสรุปได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ให้คุณค่าด้วยความเป็นธรรม ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงอย่างอื่นเพียงเท่านั้น

ชมย้อนหลังรายการพื้นที่ชีวิต ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Life

พื้นที่ชีวิต

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด
ดินแดนที่ถูกกลืนกิน
ดินแดนที่ถูกกลืนกิน
25 ธ.ค. 63
​เปิดโลกเปิดความคิด : การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยแรงอธิษฐาน
​เปิดโลกเปิดความคิด : การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยแรงอธิษฐาน
5 ม.ค. 64
​เปิดโลกเปิดความคิด : การใส่เสื้อผ้าซ้ำ ไม่ควรเป็นเรื่องน่าอาย
​เปิดโลกเปิดความคิด : การใส่เสื้อผ้าซ้ำ ไม่ควรเป็นเรื่องน่าอาย
7 ม.ค. 64
​เปิดโลกเปิดความคิด : “คุณครูโทโมโกะ” กับฝันที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น
​เปิดโลกเปิดความคิด : “คุณครูโทโมโกะ” กับฝันที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น
15 ม.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : แก่นแท้ของการบิน คือการค้นพบความหมายของชีวิต
เปิดโลกเปิดความคิด : แก่นแท้ของการบิน คือการค้นพบความหมายของชีวิต
22 ม.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : การตัดสินใจระหว่างหลักจริยธรรม กับ หลักประโยชน์นิยม
เปิดโลกเปิดความคิด : การตัดสินใจระหว่างหลักจริยธรรม กับ หลักประโยชน์นิยม
28 ม.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อคนอยู่ร่วมกันมากขึ้น การช่วยเหลือจะน้อยลง ?
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อคนอยู่ร่วมกันมากขึ้น การช่วยเหลือจะน้อยลง ?
5 ก.พ. 64
​เปิดโลกเปิดความคิด : คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่ขัดกับคุณธรรมในจิตใจของตัวเอง
​เปิดโลกเปิดความคิด : คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่ขัดกับคุณธรรมในจิตใจของตัวเอง
12 ก.พ. 64
กำลังเล่น...
เปิดโลกเปิดความคิด : เกมยื่นคำขาด (Ultimatum Game)
เปิดโลกเปิดความคิด : เกมยื่นคำขาด (Ultimatum Game)
5 มี.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : The Rubber Hand Experiment
เปิดโลกเปิดความคิด : The Rubber Hand Experiment
11 มี.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : อ่านทะลุความคิด ด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง
เปิดโลกเปิดความคิด : อ่านทะลุความคิด ด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง
18 มี.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อ “สมอง” สอดคล้องกับ “สติ”
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อ “สมอง” สอดคล้องกับ “สติ”
25 มี.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : “พระพุทธศาสนา” แตกต่างแต่เหมือนกัน
เปิดโลกเปิดความคิด : “พระพุทธศาสนา” แตกต่างแต่เหมือนกัน
2 เม.ย. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน
เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน
27 ก.ค. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : สงบเย็น ต้องเป็นประโยชน์
เปิดโลกเปิดความคิด : สงบเย็น ต้องเป็นประโยชน์
4 ส.ค. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : พระพุทธศาสนา คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
เปิดโลกเปิดความคิด : พระพุทธศาสนา คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
11 ส.ค. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : การไม่ทุกข์ คือความสุข
​เปิดโลกเปิดความคิด : การไม่ทุกข์ คือความสุข
17 ส.ค. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : รวมตัวต่อสู้ เพื่อรักษาธรรมชาติ
​เปิดโลกเปิดความคิด : รวมตัวต่อสู้ เพื่อรักษาธรรมชาติ
24 ส.ค. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : จุดเริ่มต้นของ “วิทยาลัยโพธิ”
เปิดโลกเปิดความคิด : จุดเริ่มต้นของ “วิทยาลัยโพธิ”
1 ก.ย. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัชรสิทธา” ค้นหาทางดับทุกข์ด้วยธรรม
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัชรสิทธา” ค้นหาทางดับทุกข์ด้วยธรรม
8 ก.ย. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อธรรมะเคลื่อนไปสู่วัฒนธรรมใหม่
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อธรรมะเคลื่อนไปสู่วัฒนธรรมใหม่
14 ก.ย. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : ทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึงและบรรลุธรรม
​เปิดโลกเปิดความคิด : ทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึงและบรรลุธรรม
21 ก.ย. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : สวนโมกข์นานาชาติ กับอานาปานสติของชาวต่างชาติ
เปิดโลกเปิดความคิด : สวนโมกข์นานาชาติ กับอานาปานสติของชาวต่างชาติ
28 ก.ย. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัดถ้ำกระบอก” สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัดถ้ำกระบอก” สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
6 ต.ค. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : “โครงการพุทธสาวิกา” ผู้หญิงคือกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เปิดโลกเปิดความคิด : “โครงการพุทธสาวิกา” ผู้หญิงคือกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนา
12 ต.ค. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัดเจียกโง” วัดแห่งการตื่นรู้ในโฮจิมินห์
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัดเจียกโง” วัดแห่งการตื่นรู้ในโฮจิมินห์
19 ต.ค. 65
​อาศรมซาบาร์มาติ สถานแรกแห่งอินเดียที่มองคนเท่ากัน
​อาศรมซาบาร์มาติ สถานแรกแห่งอินเดียที่มองคนเท่ากัน
28 มิ.ย. 66
อิคิไกของเราคืออะไร ?
อิคิไกของเราคืออะไร ?
28 มิ.ย. 66
​จุดเริ่มต้นของ “วะบิ ซะบิ” คืออะไร ?
​จุดเริ่มต้นของ “วะบิ ซะบิ” คืออะไร ?
4 ก.ค. 66
ไม่รู้หนังสือแต่ผู้คนศรัทธา “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
ไม่รู้หนังสือแต่ผู้คนศรัทธา “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
19 ก.ค. 66
​คำสอนของ “หลวงพ่อเทียน” ในมุมมองโลก
​คำสอนของ “หลวงพ่อเทียน” ในมุมมองโลก
1 ส.ค. 66
นิกเซน จงไม่ทำอะไรเสียบ้าง
นิกเซน จงไม่ทำอะไรเสียบ้าง
3 ส.ค. 66
​รู้จัก “ฮุกกะ” ความสุขที่เชื่อมโยงผู้คน สังคมและรัฐ
​รู้จัก “ฮุกกะ” ความสุขที่เชื่อมโยงผู้คน สังคมและรัฐ
8 ส.ค. 66
​ถ้วยข้าว จิ้งจกและเจ็บปวดในใจวัยเยาว์ของท่านติช นัท ฮันห์
​ถ้วยข้าว จิ้งจกและเจ็บปวดในใจวัยเยาว์ของท่านติช นัท ฮันห์
16 ส.ค. 66
รู้จักแนวคิด Death Cleaning เก็บกวาดก่อนจากลาจากสวีเดน
รู้จักแนวคิด Death Cleaning เก็บกวาดก่อนจากลาจากสวีเดน
23 ส.ค. 66
Sisu ฟินแลนด์ เยียวยาในน้ำเย็นเยือก
Sisu ฟินแลนด์ เยียวยาในน้ำเย็นเยือก
30 ส.ค. 66
​จอร์เจีย ประวัติศาสตร์ศรัทธานับพันปี
​จอร์เจีย ประวัติศาสตร์ศรัทธานับพันปี
6 ก.ย. 66
​โศกนาฏกรรมศรัทธาที่อาร์เมเนีย
​โศกนาฏกรรมศรัทธาที่อาร์เมเนีย
13 ก.ย. 66

พื้นที่ชีวิต

1 - 30
31 - 60
61 - ล่าสุด
ดินแดนที่ถูกกลืนกิน
ดินแดนที่ถูกกลืนกิน
25 ธ.ค. 63
​เปิดโลกเปิดความคิด : การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยแรงอธิษฐาน
​เปิดโลกเปิดความคิด : การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยแรงอธิษฐาน
5 ม.ค. 64
​เปิดโลกเปิดความคิด : การใส่เสื้อผ้าซ้ำ ไม่ควรเป็นเรื่องน่าอาย
​เปิดโลกเปิดความคิด : การใส่เสื้อผ้าซ้ำ ไม่ควรเป็นเรื่องน่าอาย
7 ม.ค. 64
​เปิดโลกเปิดความคิด : “คุณครูโทโมโกะ” กับฝันที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น
​เปิดโลกเปิดความคิด : “คุณครูโทโมโกะ” กับฝันที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น
15 ม.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : แก่นแท้ของการบิน คือการค้นพบความหมายของชีวิต
เปิดโลกเปิดความคิด : แก่นแท้ของการบิน คือการค้นพบความหมายของชีวิต
22 ม.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : การตัดสินใจระหว่างหลักจริยธรรม กับ หลักประโยชน์นิยม
เปิดโลกเปิดความคิด : การตัดสินใจระหว่างหลักจริยธรรม กับ หลักประโยชน์นิยม
28 ม.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อคนอยู่ร่วมกันมากขึ้น การช่วยเหลือจะน้อยลง ?
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อคนอยู่ร่วมกันมากขึ้น การช่วยเหลือจะน้อยลง ?
5 ก.พ. 64
​เปิดโลกเปิดความคิด : คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่ขัดกับคุณธรรมในจิตใจของตัวเอง
​เปิดโลกเปิดความคิด : คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่ขัดกับคุณธรรมในจิตใจของตัวเอง
12 ก.พ. 64
กำลังเล่น...
เปิดโลกเปิดความคิด : เกมยื่นคำขาด (Ultimatum Game)
เปิดโลกเปิดความคิด : เกมยื่นคำขาด (Ultimatum Game)
5 มี.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : The Rubber Hand Experiment
เปิดโลกเปิดความคิด : The Rubber Hand Experiment
11 มี.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : อ่านทะลุความคิด ด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง
เปิดโลกเปิดความคิด : อ่านทะลุความคิด ด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง
18 มี.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อ “สมอง” สอดคล้องกับ “สติ”
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อ “สมอง” สอดคล้องกับ “สติ”
25 มี.ค. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : “พระพุทธศาสนา” แตกต่างแต่เหมือนกัน
เปิดโลกเปิดความคิด : “พระพุทธศาสนา” แตกต่างแต่เหมือนกัน
2 เม.ย. 64
เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน
เปิดโลกเปิดความคิด : ศาสนธรรม คือสัจธรรมที่แน่นอน
27 ก.ค. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : สงบเย็น ต้องเป็นประโยชน์
เปิดโลกเปิดความคิด : สงบเย็น ต้องเป็นประโยชน์
4 ส.ค. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : พระพุทธศาสนา คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
เปิดโลกเปิดความคิด : พระพุทธศาสนา คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
11 ส.ค. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : การไม่ทุกข์ คือความสุข
​เปิดโลกเปิดความคิด : การไม่ทุกข์ คือความสุข
17 ส.ค. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : รวมตัวต่อสู้ เพื่อรักษาธรรมชาติ
​เปิดโลกเปิดความคิด : รวมตัวต่อสู้ เพื่อรักษาธรรมชาติ
24 ส.ค. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : จุดเริ่มต้นของ “วิทยาลัยโพธิ”
เปิดโลกเปิดความคิด : จุดเริ่มต้นของ “วิทยาลัยโพธิ”
1 ก.ย. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัชรสิทธา” ค้นหาทางดับทุกข์ด้วยธรรม
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัชรสิทธา” ค้นหาทางดับทุกข์ด้วยธรรม
8 ก.ย. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อธรรมะเคลื่อนไปสู่วัฒนธรรมใหม่
เปิดโลกเปิดความคิด : เมื่อธรรมะเคลื่อนไปสู่วัฒนธรรมใหม่
14 ก.ย. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : ทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึงและบรรลุธรรม
​เปิดโลกเปิดความคิด : ทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึงและบรรลุธรรม
21 ก.ย. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : สวนโมกข์นานาชาติ กับอานาปานสติของชาวต่างชาติ
เปิดโลกเปิดความคิด : สวนโมกข์นานาชาติ กับอานาปานสติของชาวต่างชาติ
28 ก.ย. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัดถ้ำกระบอก” สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัดถ้ำกระบอก” สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
6 ต.ค. 65
เปิดโลกเปิดความคิด : “โครงการพุทธสาวิกา” ผู้หญิงคือกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เปิดโลกเปิดความคิด : “โครงการพุทธสาวิกา” ผู้หญิงคือกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนา
12 ต.ค. 65
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัดเจียกโง” วัดแห่งการตื่นรู้ในโฮจิมินห์
​เปิดโลกเปิดความคิด : “วัดเจียกโง” วัดแห่งการตื่นรู้ในโฮจิมินห์
19 ต.ค. 65
​อาศรมซาบาร์มาติ สถานแรกแห่งอินเดียที่มองคนเท่ากัน
​อาศรมซาบาร์มาติ สถานแรกแห่งอินเดียที่มองคนเท่ากัน
28 มิ.ย. 66
อิคิไกของเราคืออะไร ?
อิคิไกของเราคืออะไร ?
28 มิ.ย. 66
​จุดเริ่มต้นของ “วะบิ ซะบิ” คืออะไร ?
​จุดเริ่มต้นของ “วะบิ ซะบิ” คืออะไร ?
4 ก.ค. 66
ไม่รู้หนังสือแต่ผู้คนศรัทธา “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
ไม่รู้หนังสือแต่ผู้คนศรัทธา “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
19 ก.ค. 66
​คำสอนของ “หลวงพ่อเทียน” ในมุมมองโลก
​คำสอนของ “หลวงพ่อเทียน” ในมุมมองโลก
1 ส.ค. 66
นิกเซน จงไม่ทำอะไรเสียบ้าง
นิกเซน จงไม่ทำอะไรเสียบ้าง
3 ส.ค. 66
​รู้จัก “ฮุกกะ” ความสุขที่เชื่อมโยงผู้คน สังคมและรัฐ
​รู้จัก “ฮุกกะ” ความสุขที่เชื่อมโยงผู้คน สังคมและรัฐ
8 ส.ค. 66
​ถ้วยข้าว จิ้งจกและเจ็บปวดในใจวัยเยาว์ของท่านติช นัท ฮันห์
​ถ้วยข้าว จิ้งจกและเจ็บปวดในใจวัยเยาว์ของท่านติช นัท ฮันห์
16 ส.ค. 66
รู้จักแนวคิด Death Cleaning เก็บกวาดก่อนจากลาจากสวีเดน
รู้จักแนวคิด Death Cleaning เก็บกวาดก่อนจากลาจากสวีเดน
23 ส.ค. 66
Sisu ฟินแลนด์ เยียวยาในน้ำเย็นเยือก
Sisu ฟินแลนด์ เยียวยาในน้ำเย็นเยือก
30 ส.ค. 66
​จอร์เจีย ประวัติศาสตร์ศรัทธานับพันปี
​จอร์เจีย ประวัติศาสตร์ศรัทธานับพันปี
6 ก.ย. 66
​โศกนาฏกรรมศรัทธาที่อาร์เมเนีย
​โศกนาฏกรรมศรัทธาที่อาร์เมเนีย
13 ก.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย