ซีรีส์วิถีคน
ซีรีส์วิถีคน

วิถีคนบ้านปงแท่น ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

หน้ารายการ
25 พ.ค. 67

บ้านปงแท่น ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เมื่อใครได้เข้ามาเยือนเหมือน ย้อนอดีตไปสัก 20 - 30 ปี ในยุคสมัยที่ถนนและยานพาหนะยังไม่สะดวก เพราะผู้คนที่นี่ยัง “ขี่เกวียน” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ควายล้อ” เพื่อไปทำงานเป็นประจำทุกวัน เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งในสมัยก่อนมีแทบทุกหลังคาเรือนกว่า 100 เล่ม แต่ในปัจจุบันใช้งานอยู่เพียง 27 เล่ม

ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพตัด “ไม้ไผ่ซาง” จากป่าชุมชน เพื่อขายและแปรรูปเป็นตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น และไม้จิ้มฟัน ฯลฯ โดยจะขี่เกวียนหรือ “ควายล้อ” เพื่อเข้าไปตัดไม้ไผ่ ซึ่งเส้นทางที่ไปห่างไกลและลำบาก ลุยป่า ลุยร่องดินลึก และผ่านก้อนหินน้อยใหญ่ ล้วนเป็นพื้นที่ที่รถเข้าถึงได้ยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้เกวียน ที่มีล้อแข็งแรงเข้าไปในป่า ซึ่งเกวียนแต่ละเล่มจะถูกลากด้วย “ควาย” 2 ตัว ที่ร่างกายแข็งแรงเพราะต้องรับน้ำหนักมากถึง 600 - 800 กิโลกรัม

แม้คนบ้านปงแท่นจะบอกว่าทุกวันนี้ควายล้อน้อยลง วิถีชีวิต การใช้ล้อเป็นพาหนะก็ต้องเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ “คนซ่อมเกวียน” นั้นหายากเหลือเกินในหมู่บ้านเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้น

จะมีที่ไหนในประเทศไทย ที่จะเหลือแบบนี้อยู่บ้าง ร่วมเดินทางตามรอยล้อเกวียนและน้องควายติดตามได้ในรายการซีรีส์วิถีคน วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วิถีคนบ้านปงแท่น ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

25 พ.ค. 67

บ้านปงแท่น ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เมื่อใครได้เข้ามาเยือนเหมือน ย้อนอดีตไปสัก 20 - 30 ปี ในยุคสมัยที่ถนนและยานพาหนะยังไม่สะดวก เพราะผู้คนที่นี่ยัง “ขี่เกวียน” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ควายล้อ” เพื่อไปทำงานเป็นประจำทุกวัน เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งในสมัยก่อนมีแทบทุกหลังคาเรือนกว่า 100 เล่ม แต่ในปัจจุบันใช้งานอยู่เพียง 27 เล่ม

ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพตัด “ไม้ไผ่ซาง” จากป่าชุมชน เพื่อขายและแปรรูปเป็นตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น และไม้จิ้มฟัน ฯลฯ โดยจะขี่เกวียนหรือ “ควายล้อ” เพื่อเข้าไปตัดไม้ไผ่ ซึ่งเส้นทางที่ไปห่างไกลและลำบาก ลุยป่า ลุยร่องดินลึก และผ่านก้อนหินน้อยใหญ่ ล้วนเป็นพื้นที่ที่รถเข้าถึงได้ยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้เกวียน ที่มีล้อแข็งแรงเข้าไปในป่า ซึ่งเกวียนแต่ละเล่มจะถูกลากด้วย “ควาย” 2 ตัว ที่ร่างกายแข็งแรงเพราะต้องรับน้ำหนักมากถึง 600 - 800 กิโลกรัม

แม้คนบ้านปงแท่นจะบอกว่าทุกวันนี้ควายล้อน้อยลง วิถีชีวิต การใช้ล้อเป็นพาหนะก็ต้องเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ “คนซ่อมเกวียน” นั้นหายากเหลือเกินในหมู่บ้านเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้น

จะมีที่ไหนในประเทศไทย ที่จะเหลือแบบนี้อยู่บ้าง ร่วมเดินทางตามรอยล้อเกวียนและน้องควายติดตามได้ในรายการซีรีส์วิถีคน วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย