The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่

หน้ารายการ
9 ก.ค. 65

ครั้งหนึ่งพระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ โด่งดังระดับสร้างปรากฎการณ์ขายเทปคาสเซ็ทได้ทะลุหลักสิบล้านตลับ จากลีลาการเทศน์สไตล์ตลกขบขัน แต่สอดแทรกหลักธรรมชวนฉุกคิด ทว่าบทบาทพระนักเทศน์เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของหลักการทำงาน "พัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่" ที่พระพยอมยึดมั่นถือมั่น และถ่ายทอดลงไปผ่านความพยายามปลุกปั้น "วัดสวนแก้ว" ให้เป็นพื้นที่ทางธรรมที่ไม่ละทิ้งทางโลก

ชีวิตกึ่งนักบริหารจัดการ คอยดูแลอาณาจักรนับร้อยไร่ ผู้คนอีกนับพันชีวิต กับชีวิตในฐานะพระสงฆ์ผู้แสวงหาหนทางบรรลุธรรม สองชีวิตที่คล้ายจะสวนทางกันนี้ ฝากบทเรียนใดให้พระพยอมบ้าง ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่

9 ก.ค. 65

ครั้งหนึ่งพระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ โด่งดังระดับสร้างปรากฎการณ์ขายเทปคาสเซ็ทได้ทะลุหลักสิบล้านตลับ จากลีลาการเทศน์สไตล์ตลกขบขัน แต่สอดแทรกหลักธรรมชวนฉุกคิด ทว่าบทบาทพระนักเทศน์เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของหลักการทำงาน "พัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่" ที่พระพยอมยึดมั่นถือมั่น และถ่ายทอดลงไปผ่านความพยายามปลุกปั้น "วัดสวนแก้ว" ให้เป็นพื้นที่ทางธรรมที่ไม่ละทิ้งทางโลก

ชีวิตกึ่งนักบริหารจัดการ คอยดูแลอาณาจักรนับร้อยไร่ ผู้คนอีกนับพันชีวิต กับชีวิตในฐานะพระสงฆ์ผู้แสวงหาหนทางบรรลุธรรม สองชีวิตที่คล้ายจะสวนทางกันนี้ ฝากบทเรียนใดให้พระพยอมบ้าง ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด