The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง

หน้ารายการ
16 ก.ค. 65

ความสามารถในการประคองชื่อเสียงมาได้มากกว่า 30 ปี ทำให้ "ธงไชย แมคอินไตย์" ถูกยกย่องว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเมืองไทย หากสงสัยว่าเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นจากอะไร คำตอบอาจเป็นเพียงคำสั้น ๆ แต่เปี่ยมด้วยความหมายอย่าง "ความรัก" คำเดียวที่ขับเคลื่อนชีวิตของ ด.ช.ธงไชย จากสลัมบางแค ให้ก้าวขึ้นมาสู่การเป็น "พี่เบิร์ด" ของทุกคน

พบกับบทเรียนว่าด้วยการเป็นที่รักของ ธงไชย แมคอินไตย์ ที่ตั้งต้นจากรักตัวเอง รักเพื่อนร่วมงาน และรักแฟน ๆ ไปจนถึงมุมในวันที่ครุ่นคิดกับชีวิต และเผชิญกับความรู้สึกเดียวดายเฉกเช่นมนุษย์คนอื่น ๆ

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง

16 ก.ค. 65

ความสามารถในการประคองชื่อเสียงมาได้มากกว่า 30 ปี ทำให้ "ธงไชย แมคอินไตย์" ถูกยกย่องว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเมืองไทย หากสงสัยว่าเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นจากอะไร คำตอบอาจเป็นเพียงคำสั้น ๆ แต่เปี่ยมด้วยความหมายอย่าง "ความรัก" คำเดียวที่ขับเคลื่อนชีวิตของ ด.ช.ธงไชย จากสลัมบางแค ให้ก้าวขึ้นมาสู่การเป็น "พี่เบิร์ด" ของทุกคน

พบกับบทเรียนว่าด้วยการเป็นที่รักของ ธงไชย แมคอินไตย์ ที่ตั้งต้นจากรักตัวเอง รักเพื่อนร่วมงาน และรักแฟน ๆ ไปจนถึงมุมในวันที่ครุ่นคิดกับชีวิต และเผชิญกับความรู้สึกเดียวดายเฉกเช่นมนุษย์คนอื่น ๆ

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด