The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม

หน้ารายการ
23 ก.ค. 65

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา แทบเรียกได้ว่าไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่เห็นเขา "ส่งเสียง" บอกเล่า ตั้งคำถามต่อความเป็นไปในสังคม "สุทธิชัย หยุ่น" ตำนานนักสื่อสารมวลชนคนสำคัญประจำวงการที่เป็นทั้งผู้ก่อตั้ง The Voice of The Nation หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกโดยคนไทย Nation TV อคาเดมีผลิตนักข่าวมือดีที่ยังคงอยู่ในสนามข่าวจวบจนทุกวันนี้ และยกระดับมาตรฐานการทำงานสื่อสารมวลชนว่าต้องไม่เป็นเพียงกระจกสะท้อนความจริง

หากต้องเป็นดั่ง "ตะเกียง" จุดความสว่างส่องทางให้กับสังคม ร่วมเรียนรู้ไปกับนักสื่อสารมวลชนที่เรียนรู้และทำงานมาตลอดชีวิตถึงบทเรียนชีวิตที่เขาได้จากการเป็น "คนข่าว" มายาวนาน

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม

23 ก.ค. 65

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา แทบเรียกได้ว่าไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่เห็นเขา "ส่งเสียง" บอกเล่า ตั้งคำถามต่อความเป็นไปในสังคม "สุทธิชัย หยุ่น" ตำนานนักสื่อสารมวลชนคนสำคัญประจำวงการที่เป็นทั้งผู้ก่อตั้ง The Voice of The Nation หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกโดยคนไทย Nation TV อคาเดมีผลิตนักข่าวมือดีที่ยังคงอยู่ในสนามข่าวจวบจนทุกวันนี้ และยกระดับมาตรฐานการทำงานสื่อสารมวลชนว่าต้องไม่เป็นเพียงกระจกสะท้อนความจริง

หากต้องเป็นดั่ง "ตะเกียง" จุดความสว่างส่องทางให้กับสังคม ร่วมเรียนรู้ไปกับนักสื่อสารมวลชนที่เรียนรู้และทำงานมาตลอดชีวิตถึงบทเรียนชีวิตที่เขาได้จากการเป็น "คนข่าว" มายาวนาน

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด