The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต

หน้ารายการ
30 ก.ค. 65

ใครจะคิดว่าเด็กหญิงผู้เคยไม่ชอบการร้องเพลง วันหนึ่งจะกลายมาเป็น "ราชินีเพลงลูกทุ่ง" หรือแม่ "ผ่องศรี วรนุช" ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของน้ำเสียงแสนหวานที่ความยากจนผลักให้เธอต้องเข้าสู่คณะละครเร่ตั้งแต่ยังเยาว์ ที่เธออาศัยวิชาครูพักลักจำ มุมานะจนได้มีเพลงของตัวเอง และขึ้นแท่นเป็นนักร้องคนดังแห่งยุค การเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงชีวิตทิ้งบทเรียนอะไรบ้างให้ผ่องศรี ทำไมเธอจึงยึดมั่นใน "สัจจะ" มากกว่าสิ่งใด และตระหนักว่า "ความสำเร็จประกอบขึ้นจากคนอื่น มิใช่ตัวเธอเอง"

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต

30 ก.ค. 65

ใครจะคิดว่าเด็กหญิงผู้เคยไม่ชอบการร้องเพลง วันหนึ่งจะกลายมาเป็น "ราชินีเพลงลูกทุ่ง" หรือแม่ "ผ่องศรี วรนุช" ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของน้ำเสียงแสนหวานที่ความยากจนผลักให้เธอต้องเข้าสู่คณะละครเร่ตั้งแต่ยังเยาว์ ที่เธออาศัยวิชาครูพักลักจำ มุมานะจนได้มีเพลงของตัวเอง และขึ้นแท่นเป็นนักร้องคนดังแห่งยุค การเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงชีวิตทิ้งบทเรียนอะไรบ้างให้ผ่องศรี ทำไมเธอจึงยึดมั่นใน "สัจจะ" มากกว่าสิ่งใด และตระหนักว่า "ความสำเร็จประกอบขึ้นจากคนอื่น มิใช่ตัวเธอเอง"

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด