The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม

หน้ารายการ
27 ส.ค. 65

คำสิงห์ ศรีนอก หรือ "ลาว คำหอม" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2535 ที่ผลงานของเขาได้เขย่าความคิดผู้อ่าน และต่อสู้กับผู้มีอำนาจบาตรใหญ่ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณกรรม โดยไร้การประหัตประหาร เช่น ผลงาน "ฟ้าบ่กั้น" ที่ยังคงได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอแม้วันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานหลายยุคสมัย

หลังจากชีวิตต้องเจอแรงกดดันทางการเมืองหลายครั้ง ต้องลี้ภัยหลายหน และจนถึงวันนี้สังคมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นที่หวังไว้ ชีวิตของเขายังดำเนินอยู่ได้ด้วยการยึดหลัก "ไม่ถือสา" และ "รักเพื่อนมนุษย์" นี่คือบทเรียนจากคำสิงห์ในวัย 93 ปี

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม

27 ส.ค. 65

คำสิงห์ ศรีนอก หรือ "ลาว คำหอม" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2535 ที่ผลงานของเขาได้เขย่าความคิดผู้อ่าน และต่อสู้กับผู้มีอำนาจบาตรใหญ่ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณกรรม โดยไร้การประหัตประหาร เช่น ผลงาน "ฟ้าบ่กั้น" ที่ยังคงได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอแม้วันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานหลายยุคสมัย

หลังจากชีวิตต้องเจอแรงกดดันทางการเมืองหลายครั้ง ต้องลี้ภัยหลายหน และจนถึงวันนี้สังคมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นที่หวังไว้ ชีวิตของเขายังดำเนินอยู่ได้ด้วยการยึดหลัก "ไม่ถือสา" และ "รักเพื่อนมนุษย์" นี่คือบทเรียนจากคำสิงห์ในวัย 93 ปี

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด