The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์

หน้ารายการ
17 ก.ย. 65

"จงจริงกับตัวเอง" หนึ่งบทเรียนของ "สุชาติ สวัสดิ์ศรี" บรรณาธิการมากประสบการณ์ที่ชีวิตเปลี่ยนผ่านมานับครั้งไม่ถ้วน เปลี่ยนจากนิตยสารหัวหนึ่งไปสู่อีกหัว เปลี่ยนจากทำงานแวดวงหนังสือมาสู่งานศิลปะแขนงอื่น จนถึงเปลี่ยนจากศิลปินแห่งชาติมาสู่ศิลปินแห่งราษฎร์ ความจริงกับตัวเองที่เขายึดมั่นสะท้อนออกมาแทบทุกย่างก้าวของการตัดสินใจ ไม่ว่าจะการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว ในวัย 78 ปี สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยัง "จริง" กับตัวเองไม่เปลี่ยนแปลง แม้ชีวิตจะล้มลุกคลุกคลาน แต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็พบว่าทุกการเดินทางคือ การเรียนรู้

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์

17 ก.ย. 65

"จงจริงกับตัวเอง" หนึ่งบทเรียนของ "สุชาติ สวัสดิ์ศรี" บรรณาธิการมากประสบการณ์ที่ชีวิตเปลี่ยนผ่านมานับครั้งไม่ถ้วน เปลี่ยนจากนิตยสารหัวหนึ่งไปสู่อีกหัว เปลี่ยนจากทำงานแวดวงหนังสือมาสู่งานศิลปะแขนงอื่น จนถึงเปลี่ยนจากศิลปินแห่งชาติมาสู่ศิลปินแห่งราษฎร์ ความจริงกับตัวเองที่เขายึดมั่นสะท้อนออกมาแทบทุกย่างก้าวของการตัดสินใจ ไม่ว่าจะการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว ในวัย 78 ปี สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยัง "จริง" กับตัวเองไม่เปลี่ยนแปลง แม้ชีวิตจะล้มลุกคลุกคลาน แต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็พบว่าทุกการเดินทางคือ การเรียนรู้

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด