ถ่ายทอดหลากหลายเรื่องราวชีวิต ที่พยายามก้าวพ้นจากความยากจนด้วย "การศึกษา" แต่บางชีวิตก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนัก
อาทิตย์ | 21:10-22:00
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป ซีซัน