ศาลปกครอง ยกฟ้อง “รัชฎา” คดีขอให้เพิกถอนพ้น "บิ๊กอุทยานฯ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลปกครอง ยกฟ้อง “รัชฎา” คดีขอให้เพิกถอนพ้น "บิ๊กอุทยานฯ"

สิ่งแวดล้อม
23 ก.ย. 66
14:39
1,031
Logo Thai PBS
ศาลปกครอง ยกฟ้อง “รัชฎา” คดีขอให้เพิกถอนพ้น "บิ๊กอุทยานฯ"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้อง ในคดีนายรัชาฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่ง ทส.ที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยคดีนี้ศาลปกครองกลางดำเนินกระบวนพิจารณาเร่งด่วน เสร็จสิ้นภายในเวลา 31 วัน

เมื่อวันที่ (22 ก.ย.66 ) ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ.242/2566 หมายเลขแดงที่ บ. 315 /2566 ระหว่าง นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ฟ้องคดี กับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดี คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ ที่ 44/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ช.ล่อซื้ออธิบดีกรมอุทยานฯ ค้นเจอเงินอีก 5 ล้านในห้องทำงาน 

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ-ป.ป.ช.ค้นห้องทำงานอธิบดีกรมอุทยานฯ-แจ้งข้อหาฐานเรียกรับ 

รวมถึงมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งในระหว่างการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเห็นว่ามูลกรณีเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "รัชฎา" ปัดเอี่ยวสินบน ตั้งรองปลัดสอบวินัยอีก 7 วันถกนัดแรก 

รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก หากจะให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

คำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครอง

คำพิพากษาศาลปกครอง

อีกทั้ง การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมีขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ ประกอบกับมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง สรุปผลสอบ "รัชฎา" ผิดวินัยร้ายแรงปมสินบนกรมอุทยาน 

กรณีนี้จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาตามเหตุผลข้างต้น เป็นการใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 101 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 83 วรรคหนึ่ง และข้อ 84 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 กำหนด อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ

ดังนั้น คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ ที่ 44 /2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองกลางจึงมีคำพิพากษายกฟ้อง 

อ่านข่าวอื่น ๆ กระทิงขวิด! พิทักษ์ป่าดงใหญ่เจ็บหนัก 3 คนเร่งพาตัวส่งรพ. 

อนึ่ง คดีนี้อธิบดีศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน ตามข้อ 49/2 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วตามลักษณะคดีที่มีความจำเป็นต้องพิจารณา โดยเร่งด่วน ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองกลางพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นภายในเวลา 31 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช.ล่อซื้ออธิบดีกรมอุทยานฯ ค้นเจอเงินอีก 5 ล้านในห้องทำงาน

ตำรวจ-ป.ป.ช.ค้นห้องทำงานอธิบดีกรมอุทยานฯ-แจ้งข้อหาฐานเรียกรับ 

ศาลไม่รับคำฟ้อง "รัชฎา" ปมบุกจับสินบนในห้องทำงาน

"รัชฎา" ปัดเอี่ยวสินบน ตั้งรองปลัดสอบวินัยอีก 7 วันถกนัดแรก

สรุปผลสอบ "รัชฎา" ผิดวินัยร้ายแรงปมสินบนกรมอุทยาน 

ด่วน! ปลัดทส.ลงดาบ "รัชฎา" ให้ออกจากราชการไว้ก่อน-มีผลทันที

"รัชฎา" ปัดเรียกรับผลประโยชน์ ขรก.กรมอุทยานฯ  

"ชัยวัฒน์" ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช.เร่งรัดคดีส่วยอธิบดีกรมอุทยานฯ

"ชัยวัฒน์" ฟ้องกลับ ปลัดทส.ปมตั้ง กก.สอบปลูกป่าแก่งกระจาน 

"อรรถพล" ให้ จนท.กรมอุทยานฯ ร้องทุกข์โดยตรงกรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรม   

อุทยานฯ ชี้สลับ 3 ตำแหน่งปมที่ดิน-ร้องเรียน เร่งคืนเก้าอี้กลุ่มไม่เป็นธรรม  

"วราวุธ" ชี้ตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง ปมอธิบดีกรมอุทยานฯ รับสินบน 

เปิดรายชื่อกรรมการสอบวินัยร้ายแรง "รัชฎา" ปมรับสินบน  

"ชัยวัฒน์" เปิดไทม์ไลน์ก่อนนัด ตร.บุกจับอธิบดีอุทยานฯ รับสินบน  

 "รัชฎา" ฟ้องกลับ "จรูญเกียรติ-ชัยวัฒน์" ทำให้เสื่อมเสีย คดีสินบน 

 ให้ประกันตัว 4 แสนบาท "รัชฎา" บิ๊กอุทยานฯ ปัดปมสินบน 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง