เปิดตุลาการเสียงข้างน้อยไม่รับคำร้อง 40 สว.ชงถอด "เศรษฐา"

การเมือง
23 พ.ค. 67
13:32
1,279
Logo Thai PBS
เปิดตุลาการเสียงข้างน้อยไม่รับคำร้อง 40 สว.ชงถอด "เศรษฐา"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ไม่รับคำร้อง 40 สว. ยื่นถอดถอน "เศรษฐา" พ้นนายกรัฐมนตรี กรณีตั้ง "พิชิต" เป็นรัฐมนตรี

วันนี้ (23 พ.ค.2567) ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติ 6 ต่อ 3 มีคำสั่งรับคำร้องผู้ถูกร้องที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ไว้พิจารณา และให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 54

อ่านข่าว : ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 40 สว.ยื่นถอด "เศรษฐา" ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

จากกรณี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 40 คน ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ผู้ถูกร้องที่ 1 และนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 (4) และ (5) และอาศัยมาตรา 82 วรรคสอง

ทั้งนี้คำร้องดังกล่าวยังขอให้ศาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีด้วย เนื่องจากเป็นผู้เสนอชื่อ นายพิชิต รวมทั้งยังมีคำขอให้ศาลสั่งให้นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวด้วย

สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จำนวน 3 คน ที่ไม่รับคำร้อง ได้แก่

  • นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
  • นายอุดม รัฐอมฤต
  • นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่ 1 หยุดปฏิบัติหน้าที่ สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ได้แก่

  • นายปัญญา อุดชาชน
  • นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
  • นายวิรุฬห์ แสงเทียน
  • นายจิรนิติ หะวานนท์

อ่านข่าว : ด่วน! "พิชิต ชื่นบาน" ลาออกรัฐมนตรี มั่นใจบริสุทธิ์ ห่วงนายกฯ โดนพาดพิง

ทั้งนี้กรณีของผู้ถูกร้องที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ไม่รับคำร้องของผู้ถูกร้องที่ 2ไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากนายพิชิตความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงหลังได้ลาออกจากรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2567 ซึ่งตุลาการเสียงข้างน้อย ได้แก่

  • นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

อ่านข่าว :

"โรม" ชี้ตั้ง "พิชิต" นั่ง รมต.มีปัญหาแน่ มอง "เศรษฐา" ไม่ทันเกมการเมือง

3 วันสมัคร สว.แตะ 20,683 คน ห่วงกระจุกตัววันสุดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง