พาร์กินสัน รู้ล่วงหน้าจากการตรวจเลือดด้วย AI


Thai PBS Care

21 มิ.ย. 67

อธิเจต มงคลโสฬศ

Logo Thai PBS
พาร์กินสัน รู้ล่วงหน้าจากการตรวจเลือดด้วย AI

 

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) เป็นโรคทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกาย คือสมองส่วนกลางและระบบประสาท การรักษาจึงไม่หายขาด ทำได้ในลักษณะของการรักษาให้อาการบรรเทาลง

ล่าสุด มีงานวิจัยจากมูลนิธิ Parkinson's UK เผยถึงก้าวสำคัญของการตรวจพาร์กินสันจากเลือด เพื่อรู้ล่วงหน้าและสามารถให้การรักษา ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคได้ เพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรคพาร์กินสัน ตรวจเลือดด้วย AI ช่วยพยากรณ์โรค

กุญแจสำคัญหนึ่งของงานวิจัยดังกล่าวคือการตรวจเลือดด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ โดยทีมวิจัยที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์จาก University College London และ University Medical Center Goettingen ได้เก็บตัวอย่างเลือดของกลุ่มคนที่เป็นและไม่เป็นโรคพาร์กินสัน

จุดประสงค์ของการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อยืนยันลักษณะของโปรตีนหลักในเลือดของผู้ที่มีโอกาสจะป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน โดยทีมวิจัยได้ตรวจเลือดและติดตามผลคนไข้จำนวน 72 คน ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองรวมถึงโรคพาร์กินสัน เป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี

ทีมนักวิจัยใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการตรวจเลือด ผลปรากฏว่า สามารถคาดการณ์คนไข้จำนวน 16 คน ว่าจะมีอาการของโรคพาร์กินสันเกิดขึ้น แถมในบางเคส ยังสามารถคาดการณ์ก่อนเริ่มที่จะมีอาการของโรคได้ถึง 7 ปี และจากการติดตามผล พบว่า การพยากรณ์จากผลเลือด มีความแม่นยำสูงถึง 79 % ซึ่งผลการวิจัยนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการตรวจหาพาร์กินสันที่พัฒนาอย่างมาก

จากความสำเร็จของงานวิจัย ต่อยอดสู่การป้องกันก่อนโรคจะเกิดขึ้น

ปัจจุบันการรักษาโรคพาร์กินสัน ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการรักษาหลังจากเกิดโรคขึ้นแล้ว หรือเรียกว่าเป็นแบบ “วัวหายล้อมคอก” ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษมีความเห็นว่า การพัฒนาการตรวจเลือดนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษา ก่อนที่อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น

และจากความสำเร็จของงานวิจัย ส่งผลให้อนาคตอันใกล้ มีการคิดชุดตรวจเลือดแบบหยดเลือด เพื่อช่วยให้การตรวจคาดการณ์พาร์กินสันทำได้ง่ายขึ้น


อ้างอิง
Parkinson's blood test gives early-diagnosis hope
Plasma proteomics identify biomarkers predicting Parkinson’s disease up to 7 years before symptom onset

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ปรับก่อนป่วย : แนะนำท่าฝึกเดินในผู้ป่วยพาร์กินสัน
อุปกรณ์พกพาตรวจ "อัลไซเมอร์ - พาร์กินสัน" ผ่านน้ำลายและปัสสาวะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พาร์กินสันAI
อธิเจต มงคลโสฬศ
ผู้เขียน: อธิเจต มงคลโสฬศ

เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัล ไทยพีบีเอส สนใจเนื้อหาด้านสุขภาพจิต สาธารณสุข และความยั่งยืน รวมถึงประเด็นทันกระแสที่มีแง่มุมน่าสนใจซ่อนอยู่