มติ ครม. ทิ้งทวน ก่อน "รัฐบาลประยุทธ์" ครบวาระ-ยุบสภาฯ ? | Thai PBS NOW

มติ ครม. ทิ้งทวน ก่อน "รัฐบาลประยุทธ์" ครบวาระ-ยุบสภาฯ ?


Insight

20 มี.ค. 66

Thai PBS Digital Media

Logo Thai PBS
มติ ครม. ทิ้งทวน ก่อน "รัฐบาลประยุทธ์" ครบวาระ-ยุบสภาฯ ?

เป็นไปตามคาดหมาย 20 มีนาคม 2566 กับการประกาศยุบสภาฯ ของ “รัฐบาลประยุทธ์” เพียง 3 วัน ก่อนถึงกำหนดครบวาระ แน่นอนว่า ห้วงเวลาข้างหน้านับจากนี้ “สมรภูมิการเมือง” และการลงพื้นที่ช่วงชิงคะแนนเสียงจะร้อนระอุขึ้นตามลำดับ ซึ่งใกล้งวดเข้าไปทุกทีกับการเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หากแต่สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากวาระข้างต้นแล้วนั้น คือ มติ ครม. 14 มีนาคม 2566 ที่คอการเมืองต่างมองว่า นี่เป็น “มติ ครม. ทิ้งทวน” ซึ่งตรงข้ามกับคำกล่าวของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่ใช่การทิ้งทวนแต่อย่างใด !”

เช็กลิสต์ มติ ครม. ทิ้งทวน ?

 

1. เพิ่มอัตราเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ วงเงิน 4,795.65 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพ และทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่เดียวกัน

โดยตัวอย่างการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนแบบปรับฐาน คือ 

1.1 กำนัน 7,036 คน ปรับจาก 10,000 บาท/เดือน เป็น 12,000 บาท/เดือน

1.2 ผู้ใหญ่บ้าน 67,673 คน ปรับจาก 8,000 บาท/เดือน เป็น 10,000 บาท/เดือน

1.3 แพทย์ประจำตำบล 7,036 คน ปรับจาก 5,000 บาท/เดือน เป็น 6,000 บาท/เดือน

1.4 สารวัตรกำนัน 14,072 คน ปรับจาก  5,000 บาท/เดือน เป็น 6,000 บาท/เดือน

1.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 149,418 คน ปรับจาก 5,000 บาท/เดือน เป็น 6,000 บาท/เดือน

1.6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 46,181 คน ปรับจาก 5,000 บาท/เดือน เป็น 6,000 บาท/เดือน

รวมงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 4,393.50 ล้านบาท/ปี และเมื่อรวมงบประมาณแบบปรับขั้นวิ่งอีก 402.15 ล้าน/ปี จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,795.65 ล้านบาท/ปี


2. อนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถ.ลำลูกกา) ระยะทาง 16.21 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 24,060.04 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน 20,333.23 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3,726.81 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 5 ปี มีกำหนดเปิดให้บริการปี 2570


3. โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 วงเงินรวม 863.40 ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาแนวทางและต่อยอดพัฒนาสู่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) เพื่อเพิ่มความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงแดด และช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานน้ำ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 1 ปี มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี 2566


 4. เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 วงเงินรวม 716.10 ล้านบาท โดยมีราคาประกันเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.5 บาท

 


 5. โครงการโคล้านครอบครัว วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมอาชีพโครงการโคล้านครอบครัว เช่น โค, กระบือ, แพะ, แกะ เป็นต้น รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดสวัสดิการ ยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านและชุมชน


 6. อนุมัติโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรอบวงเงินลงทุนรวม 61,628 ล้านบาท


 7. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร รวม 15,481 ล้านบาท


 8. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบฯ 2567 ของจังหวัด 76 จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม 41,903.46 ล้านบาท


 9. แผนตามส่วนราชการเสนอพัฒนาภาค 364 โครงการ รวม 787,765.03 ล้านบาท


นอกจากนี้ ครม. ยังได้มีการปรับเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และโครงข่ายขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) 
 


เกาะติด #เลือกตั้ง66 #เลือกอนาคตประเทศไทย กับ Thai PBS ได้ที่ www.thaipbs.or.th/Election66

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยุบสภายุบสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งประเทศไทยเลือกตั้งทั่วไป2566เลือกตั้ง66เลือกตั้ง 2566เลือกตั้ง 66
ผู้เขียน: Thai PBS Digital Media

บทความ NOW แนะนำ