เศรษฐกิจติดบ้าน
เศรษฐกิจติดบ้าน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เมื่อคนไทยมีลูกน้อย

หน้ารายการ
10 พ.ค. 65

หลายปีที่ผ่านมา จำนวนการเกิดของเด็กไทยและเด็กทั่วโลกลดน้อยลงอย่างมาก ซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องมาจากการขาดแคลนกำลังคน แล้วปัญหานี้ในต่างประเทศเค้ามีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และภาครัฐควรต้องมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อกระตุ้นให้คนไทยอยากมีลูก ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ รศ. ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เมื่อคนไทยมีลูกน้อย วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เมื่อคนไทยมีลูกน้อย

10 พ.ค. 65

หลายปีที่ผ่านมา จำนวนการเกิดของเด็กไทยและเด็กทั่วโลกลดน้อยลงอย่างมาก ซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องมาจากการขาดแคลนกำลังคน แล้วปัญหานี้ในต่างประเทศเค้ามีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และภาครัฐควรต้องมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อกระตุ้นให้คนไทยอยากมีลูก ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ รศ. ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เมื่อคนไทยมีลูกน้อย วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด