"รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก" ไปกับ Thai PBS Sci & Tech

เพลย์ลิสต์

"รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก" ไปกับ Thai PBS Sci & Tech

จำนวน60 คลิปเสียง

ความยาวทั้งหมด4 ชั่วโมง 11 นาที 45 วินาที

อัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุดเมื่อ 29 พ.ค. 67

"รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก" อัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี รู้ทันโลกไอที และโซเชียลในรูปแบบ Audio จาก AI เสียงผู้ประกาศของ Thai PBS